Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-121/01, 21.10.2004, Neobjavljeno
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 25., 64. in 110. čl.
U-I-110/01, 04.12.2003, Neobjavljeno
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 55/03, ur.p.b.) (ZKZ), 46. čl.
U-I-107/01, 04.03.2004, Neobjavljeno
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 2/04)(ZJN), 2. odst. 5. čl., 1. odst. 76. čl.
U-I-25/01, 22.01.2004, Neobjavljeno
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.
U-I-11/01, 27.09.2001, OdlUS X, 167 | 27.09.2001
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)
U-I-311/00, 13.03.2003, Neobjavljeno
Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/2000) (ZPotK), 24. čl.
U-I-294/00, 10.04.2003, Neobjavljeno
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 33. b čl. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), 22., 26. in 27. čl.
U-I-258/00, 15.05.2003, Neobjavljeno
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 110/02) (ZRPJN), 1. odst. 22. čl.
U-I-257/00, 19.10.2000, OdlUS IX, 239 | 19.10.2000
Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) (ZZSV)
U-I-164/00, 03.07.2003, Neobjavljeno
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 3. odst. 47., 1. odst. 34. čl.
U-I-160/00, 19.04.2001, OdlUS X, 79 | 19.04.2001
Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), 1. in 2. tč. 1. odst. 9. čl. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00), 1. čl.
U-I-156/00, 14.09.2000, OdlUS IX, 204 | 14.09.2000
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) (ZJN)
U-I-143/00, 06.11.2003, Neobjavljeno
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000 in 21/02) (ZZavar), 9. odst. 14. čl.
U-I-102/00, 21.09.2000, OdlUS IX, 215 | 21.09.2000
Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 in nasl.) (ZDDO), 1. odst. 19. čl.
U-I-48/00, 18.01.2001, OdlUS X, 9 | 18.01.2001
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ)
U-I-253/00, 16.10.2003, Neobjavljeno
Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03, ur.p.b.) (ZDT), 69. čl.
U-I-7/00, 16.01.2003, Neobjavljeno
Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.
U-I-287/99, 23.03.2000, OdlUS IX, 73 | 23.03.2000
Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 59/96, 83/98 - odl. US in 45/99) (ZGO), 76. b čl.
U-I-249/99, 08.11.2001, OdlUS X, 186 | 08.11.2001
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 2. odst. 4., in 3. odst. 7. čl.
U-I-205/99, 13.04.2000, OdlUS IX, 87 | 13.04.2000
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 3. odst. 87. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 221 do 240 od 274

Neobjavljeno | 21.10.2004

U-I-121/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 25., 64. in 110. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.12.2003

U-I-110/01

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 55/03, ur.p.b.) (ZKZ), 46. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.03.2004

U-I-107/01

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 2/04)(ZJN), 2. odst. 5. čl., 1. odst. 76. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.01.2004

U-I-25/01

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.

Več

OdlUS X, 167 | 27.09.2001

U-I-11/01

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)

Več

Neobjavljeno | 13.03.2003

U-I-311/00

Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/2000) (ZPotK), 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.04.2003

U-I-294/00

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 33. b čl. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), 22., 26. in 27. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.05.2003

U-I-258/00

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 110/02) (ZRPJN), 1. odst. 22. čl.

Več

OdlUS IX, 239 | 19.10.2000

U-I-257/00

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) (ZZSV)

Več

Neobjavljeno | 03.07.2003

U-I-164/00

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 3. odst. 47., 1. odst. 34. čl.

Več

OdlUS X, 79 | 19.04.2001

U-I-160/00

Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), 1. in 2. tč. 1. odst. 9. čl. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00), 1. čl.

Več

OdlUS IX, 204 | 14.09.2000

U-I-156/00

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) (ZJN)

Več

Neobjavljeno | 06.11.2003

U-I-143/00

Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000 in 21/02) (ZZavar), 9. odst. 14. čl.

Več

OdlUS IX, 215 | 21.09.2000

U-I-102/00

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 in nasl.) (ZDDO), 1. odst. 19. čl.

Več

OdlUS X, 9 | 18.01.2001

U-I-48/00

Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ)

Več

Neobjavljeno | 16.10.2003

U-I-253/00

Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03, ur.p.b.) (ZDT), 69. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

U-I-7/00

Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.

Več

OdlUS IX, 73 | 23.03.2000

U-I-287/99

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 59/96, 83/98 - odl. US in 45/99) (ZGO), 76. b čl.

Več

OdlUS X, 186 | 08.11.2001

U-I-249/99

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 2. odst. 4., in 3. odst. 7. čl.

Več

OdlUS IX, 87 | 13.04.2000

U-I-205/99

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 3. odst. 87. čl.

Več