Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-92/93, 09.06.1994, Ur. list RS, št. 40/94 in OdlUS III, 63 | 09.06.1994
Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) (ZGO), 2. al. 1. odst. 50. čl.
U-I-78/93, 18.10.1995, Ur. list RS, št. 68/95 in OdlUS IV, 104 | 18.10.1995
Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.
U-I-77/93, 06.07.1995, Ur. list RS, št. 43/95 in OdlUS IV, 67 | 06.07.1995
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.
U-I-76/93, 07.10.1993, OdlUS II, 84 | 07.10.1993
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-72/93, 20.04.1995, Ur. list RS, št. 24/95 in OdlUS IV, 42 | 20.04.1995
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72., in 4. odst. 16. čl.
U-I-52/93, 18.11.1993, Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104 | 18.11.1993
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.
U-I-92/92, 18.02.1993, Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 18 | 18.02.1993
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 11. tč. 18. člena
U-I-83/92, 23.06.1993, Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57 | 23.06.1993
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.
U-I-139/93, 15.04.1994, Ur. list RS, št. 26/94 in OdlUS III, 39 | 15.04.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD), 19. tč. 18. čl.
U-I-75/92, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27 | 31.03.1994
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93) (ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl.
U-I-46/92, 09.12.1993, Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117 | 09.12.1993
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-76/91, 10.03.1994, Ur. list RS, št. 20/94 in OdlUS III, 20 | 10.03.1994
Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90) (ZDimS), 2. odst. 2. čl. Odlok o dimnikarski službi (Ur. vestnik občine Domžale, št. 23/90) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju občine Domžale (Občinski poročevalec, z dne 20/12-1990)
U-I-14/91, 05.05.1994, OdlUS III, 46 | 05.05.1994
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 221 do 233 od 233

Ur. list RS, št. 40/94 in OdlUS III, 63 | 09.06.1994

U-I-92/93

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) (ZGO), 2. al. 1. odst. 50. čl.

Več

Ur. list RS, št. 68/95 in OdlUS IV, 104 | 18.10.1995

U-I-78/93

Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.

Več

Ur. list RS, št. 43/95 in OdlUS IV, 67 | 06.07.1995

U-I-77/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.

Več

OdlUS II, 84 | 07.10.1993

U-I-76/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.

Več

Ur. list RS, št. 24/95 in OdlUS IV, 42 | 20.04.1995

U-I-72/93

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72., in 4. odst. 16. čl.

Več

Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104 | 18.11.1993

U-I-52/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.

Več

Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 18 | 18.02.1993

U-I-92/92

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 11. tč. 18. člena

Več

Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57 | 23.06.1993

U-I-83/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.

Več

Ur. list RS, št. 26/94 in OdlUS III, 39 | 15.04.1994

U-I-139/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD), 19. tč. 18. čl.

Več

Ur. list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27 | 31.03.1994

U-I-75/92

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93) (ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl.

Več

Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117 | 09.12.1993

U-I-46/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 20/94 in OdlUS III, 20 | 10.03.1994

U-I-76/91

Zakon o dimnikarski službi (Ur. list SRS, št. 16/74, 14/90) (ZDimS), 2. odst. 2. čl. Odlok o dimnikarski službi (Ur. vestnik občine Domžale, št. 23/90) Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju občine Domžale (Občinski poročevalec, z dne 20/12-1990)

Več

OdlUS III, 46 | 05.05.1994

U-I-14/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Več