Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-205/99, 13.04.2000, OdlUS IX, 87 | 13.04.2000
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 3. odst. 87. čl.
U-I-199/99, 30.01.2003, Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) (ZUstS), 48. čl. Zakon o gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) (ZGZS)
U-I-192/99, 13.04.2000, OdlUS IX, 99 | 13.04.2000
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 65/99) (ZPCP) Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99)
U-I-179/99, 19.09.2002, OdlUS XI, 187 | 19.09.2002
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 57/99) (ZTro), 1. čl.
U-I-164/99, 30.09.1999, OdlUS VIII, 218 | 30.09.1999
Zakon o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99) (ZDMV)
U-I-131/99, 11.04.2002, OdlUS XI, 62 | 11.04.2002
Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)
U-I-124/99, 30.01.2003, Neobjavljeno
Zakon o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 75/97) (ZIL)
U-I-118/99, 22.02.2001, OdlUS X, 36 | 22.02.2001
Zakon o zaključku lastninjenja pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO)
U-I-115/99, 31.01.2002, OdlUS XI, 14 | 31.01.2002
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) (ZTro), 1. tč. 32. čl.
U-I-73/99, 20.03.2003, Neobjavljeno
Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92 in 13/93) (ZOMZO), 1., 2., 3. odst. 2. čl. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) (ZPOMZO), 2., 3., 4. in 5. čl.
U-I-66/99, 09.11.2000, OdlUS IX, 265 | 09.11.2000
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) (ZBan), 103. čl.
U-I-53/99, U-I-121/97, 26.10.2000, OdlUS IX, 254 | 26.10.2000
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen), 10. čl. Predlog za obnovo postopka za oceno ustavnosti prve točke vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis referenduma o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, končanega z odločbo Ustavnega sodišča št U-I-121/97 z dne 23. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 34/97)
U-I-45/99, 06.12.2001, OdlUS X, 207 | 06.12.2001
Zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) Odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 33/91-I)
U-I-46/99, 06.12.2001, OdlUS X, 208 | 06.12.2001
Zakon o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr. 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91)
U-I-382/98, 22.11.2001, OdlUS X, 198 | 22.11.2001
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 139. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000 in 124/2000)
U-I-348/98, 05.04.2002, OdlUS XI, 54 | 05.04.2002
Zakon o spremembah Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prostopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 66/93) (ZVDK)
U-I-236/98, 16.05.2002, OdlUS XI, 84 | 16.05.2002
Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.
U-I-152/98, 15.07.1999, OdlUS VIII, 190 | 15.07.1999
Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - p., 12/93 - odl. US, 71/93, 35/94 - odl. US, 16/96, 75/96 - odl. US, 57/97, 3/98, 7/98 - odl. US, 24/98 - odl. US, 35/98 in 56/98 - odl. US) (ZPD), 1. tč. 1. odst. 9. čl., 2. odst. 12. čl. in 5. tč. tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US in 5/97 - odl. US), 2. odst. 19. čl.
U-I-35/98, 14.01.1999, OdlUS VIII, 9 | 14.01.1999
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.
U-I-180/97, 19.03.1998, Uradni list RS, št. 45/97, Uradni list RS, št. 13/98, Uradni list RS, št. 27/98 in OdlUS VII, 54 | 19.03.1998
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97 - odl. US) (ZTel), 3. in 4. al. 1. odst. 8. čl., 17., 2. odst. 41. čl., 6. in 8. odst. 64. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 241 do 260 od 275

OdlUS IX, 87 | 13.04.2000

U-I-205/99

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 3. odst. 87. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.01.2003

U-I-199/99

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) (ZUstS), 48. čl. Zakon o gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) (ZGZS)

Več

OdlUS IX, 99 | 13.04.2000

U-I-192/99

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 65/99) (ZPCP) Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99)

Več

OdlUS XI, 187 | 19.09.2002

U-I-179/99

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 57/99) (ZTro), 1. čl.

Več

OdlUS VIII, 218 | 30.09.1999

U-I-164/99

Zakon o davkih na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99) (ZDMV)

Več

OdlUS XI, 62 | 11.04.2002

U-I-131/99

Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)

Več

Neobjavljeno | 30.01.2003

U-I-124/99

Zakon o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 75/97) (ZIL)

Več

OdlUS X, 36 | 22.02.2001

U-I-118/99

Zakon o zaključku lastninjenja pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO)

Več

OdlUS XI, 14 | 31.01.2002

U-I-115/99

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) (ZTro), 1. tč. 32. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.03.2003

U-I-73/99

Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92 in 13/93) (ZOMZO), 1., 2., 3. odst. 2. čl. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) (ZPOMZO), 2., 3., 4. in 5. čl.

Več

OdlUS IX, 265 | 09.11.2000

U-I-66/99

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) (ZBan), 103. čl.

Več

OdlUS IX, 254 | 26.10.2000

U-I-53/99, U-I-121/97

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen), 10. čl. Predlog za obnovo postopka za oceno ustavnosti prve točke vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis referenduma o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, končanega z odločbo Ustavnega sodišča št U-I-121/97 z dne 23. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 34/97)

Več

OdlUS X, 207 | 06.12.2001

U-I-45/99

Zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) Odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 33/91-I)

Več

OdlUS X, 208 | 06.12.2001

U-I-46/99

Zakon o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr. 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91)

Več

OdlUS X, 198 | 22.11.2001

U-I-382/98

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 139. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000 in 124/2000)

Več

OdlUS XI, 54 | 05.04.2002

U-I-348/98

Zakon o spremembah Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prostopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 66/93) (ZVDK)

Več

OdlUS XI, 84 | 16.05.2002

U-I-236/98

Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.

Več

OdlUS VIII, 190 | 15.07.1999

U-I-152/98

Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - p., 12/93 - odl. US, 71/93, 35/94 - odl. US, 16/96, 75/96 - odl. US, 57/97, 3/98, 7/98 - odl. US, 24/98 - odl. US, 35/98 in 56/98 - odl. US) (ZPD), 1. tč. 1. odst. 9. čl., 2. odst. 12. čl. in 5. tč. tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US in 5/97 - odl. US), 2. odst. 19. čl.

Več

OdlUS VIII, 9 | 14.01.1999

U-I-35/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 45/97, Uradni list RS, št. 13/98, Uradni list RS, št. 27/98 in OdlUS VII, 54 | 19.03.1998

U-I-180/97

Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97 - odl. US) (ZTel), 3. in 4. al. 1. odst. 8. čl., 17., 2. odst. 41. čl., 6. in 8. odst. 64. čl.

Več