Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-225/02, 06.02.2003, Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe
U-I-224/02, 07.04.2005, Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20 | 07.04.2005
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.
U-I-200/02, 13.05.2004, Uradni list RS, št. 58/2004 in OdlUS XIII, 32 | 13.05.2004
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), (ZASP), 1. in 2. tč. 2. odst. 37. čl., 2. odst. 4., 1. in 3. odst. 39., 123., 131. in 135. čl., 2. odst. 144. čl., 145., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl.
U-I-177/02, 10.07.2003, Uradni list RS, št. 54-I/2002, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 72 | 10.07.2003
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), drugi stavek 3. odst. 12., 1. odst. 150. čl. Pravilnik o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01), 2. odst. 4. čl.
U-I-176/02, 10.07.2002, OdlUS XI, 159 | 10.07.2002
Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72 in 42/86) (ZOPT), 1. čl.
U-I-105/02, 10.07.2002, OdlUS XI, 158 | 10.07.2002
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), zadnji stavek 2. odst. 164. čl.
U-I-95/02, 04.03.2004,
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) (ZDVGOMP), 2. odst. 1. čl., 9., 5. odst. 10. čl., 12., 16. in 25. čl., 7. al. 1. odst. 27., 29. čl.
U-I-87/02, 20.02.2003,
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97 in 72/2000) (ZPVAS), 10. čl.
U-I-44/02, 01.07.2004,
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/2000) (ZZSO2000), 7. čl.
U-I-3/02, 18.11.2004, Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 76 | 18.11.2004
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/2000, 85/01, 22/02, 101/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZIS), 92., 94. in 1. odst. 97. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01) (ZIS), 18. in 1. odst. 37. čl.
U-I-2/02, 12.11.2003,
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 1. odst. 458. čl.
U-I-270/01, 16.05.2002, OdlUS XI, 80 | 16.05.2002
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.
U-I-257/01, 04.03.2004,
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.
U-I-237/01, 19.02.2004,
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) (ZTel), 5. odst. 149. čl. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Uradni list RS, št. 16/01) Javni razpis za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 št. 347-21/2001-4 (Uradni list RS, št. 46/01)
U-I-233/01, 05.02.2004, Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 6 | 05.02.2004
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.
U-I-181/01, 06.11.2003, Uradni list RS, št. 113/03 in OdlUS XII, 88 | 06.11.2003
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 62/03) (ZMed),107. čl.
U-I-151/01, 20.03.2003, Uradni list RS, št. 33/2003 in OdlUS XII, 21 | 20.03.2003
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96-popr.) (ZSKZ), 14. čl.
U-I-146/01, 25.09.2003, Uradni list RS, št. 97/2003 in OdlUS XII, 78 | 25.09.2003
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 4. odst. 80. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), prvi stavek 1. odst. 3. čl., 1. odst. 8., 1. odst. 10. čl.
U-I-121/01, 21.10.2004,
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 25., 64. in 110. čl.
U-I-110/01, 04.12.2003,
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 55/03, ur.p.b.) (ZKZ), 46. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 261 do 280 od 421

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003

U-I-225/02

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20 | 07.04.2005

U-I-224/02

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2004 in OdlUS XIII, 32 | 13.05.2004

U-I-200/02

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), (ZASP), 1. in 2. tč. 2. odst. 37. čl., 2. odst. 4., 1. in 3. odst. 39., 123., 131. in 135. čl., 2. odst. 144. čl., 145., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54-I/2002, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 72 | 10.07.2003

U-I-177/02

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), drugi stavek 3. odst. 12., 1. odst. 150. čl. Pravilnik o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01), 2. odst. 4. čl.

Več

OdlUS XI, 159 | 10.07.2002

U-I-176/02

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72 in 42/86) (ZOPT), 1. čl.

Več

OdlUS XI, 158 | 10.07.2002

U-I-105/02

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), zadnji stavek 2. odst. 164. čl.

Več

04.03.2004

U-I-95/02

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) (ZDVGOMP), 2. odst. 1. čl., 9., 5. odst. 10. čl., 12., 16. in 25. čl., 7. al. 1. odst. 27., 29. čl.

Več

20.02.2003

U-I-87/02

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97 in 72/2000) (ZPVAS), 10. čl.

Več

01.07.2004

U-I-44/02

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/2000) (ZZSO2000), 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 76 | 18.11.2004

U-I-3/02

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/2000, 85/01, 22/02, 101/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZIS), 92., 94. in 1. odst. 97. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01) (ZIS), 18. in 1. odst. 37. čl.

Več

12.11.2003

U-I-2/02

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 1. odst. 458. čl.

Več

OdlUS XI, 80 | 16.05.2002

U-I-270/01

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.

Več

04.03.2004

U-I-257/01

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.

Več

19.02.2004

U-I-237/01

Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) (ZTel), 5. odst. 149. čl. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Uradni list RS, št. 16/01) Javni razpis za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 št. 347-21/2001-4 (Uradni list RS, št. 46/01)

Več

Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 6 | 05.02.2004

U-I-233/01

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.

Več

Uradni list RS, št. 113/03 in OdlUS XII, 88 | 06.11.2003

U-I-181/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 62/03) (ZMed),107. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2003 in OdlUS XII, 21 | 20.03.2003

U-I-151/01

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96-popr.) (ZSKZ), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 97/2003 in OdlUS XII, 78 | 25.09.2003

U-I-146/01

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 4. odst. 80. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), prvi stavek 1. odst. 3. čl., 1. odst. 8., 1. odst. 10. čl.

Več

21.10.2004

U-I-121/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 25., 64. in 110. čl.

Več

04.12.2003

U-I-110/01

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 55/03, ur.p.b.) (ZKZ), 46. čl.

Več