Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-172/97, 08.10.1998, OdlUS VII, 181 | 08.10.1998
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96) (ZLPPTR), 32. čl.
U-I-140/97, 07.05.1998, Uradni list RS, št. 35/97 in OdlUS VII, 82 | 07.05.1998
Zakon o igrah na srečo (ZIS), 3. odst. 128. čl.
U-I-27/97, 04.02.1999, OdlUS VIII, 29 | 04.02.1999
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96 - odl. US, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. odst. 124. čl. in 5. odst. 112. čl., 2. odst. 111. čl., 1. al. 114. čl. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 47/97) (ZTVP), 2. odst. 161. čl.
U-I-396/96, 13.02.1997, OdlUS VI, 18 | 13.02.1997
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.
U-I-159/96, 30.05.1996, OdlUS V, 87 | 30.05.1996
Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.
U-I-21/96, 11.07.1996, OdlUS V, 114 | 11.07.1996
Zakon o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 27/95) (ZIS), 6. čl.
U-I-6/96, 23.09.1998, OdlUS VII, 170 | 23.09.1998
Zakon o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) (ZSŠ), 4. odst. 13. čl.
U-I-161/95, 07.11.1996, OdlUS V, 148 | 07.11.1996
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. list RS, št. 6/94) (ZISDU), 8. čl.
U-I-131/95, 11.01.1996, OdlUS V, 1 | 11.01.1996
Zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje (Ur. list RS, št. 18/94)
U-I-105/95, 10.07.1995, OdlUS IV, 70 | 10.07.1995
Zakon o izvajanju Dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in Socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači (Ur. list RS, št. 29/95) (ZIDPPNN), 4. odst. 3. čl. in 1. al. 15. čl.
U-I-92/95, 20.09.1995, OdlUS IV, 83 | 20.09.1995
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)
U-I-46/94, 14.07.1994, OdlUS III, 90 | 14.07.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 2. odst. 72. čl.
U-I-197/93, 03.03.1994, OdlUS III, 19 | 03.03.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-76/93, 07.10.1993, OdlUS II, 84 | 07.10.1993
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-14/91, 05.05.1994, OdlUS III, 46 | 05.05.1994
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 261 do 275 od 275

OdlUS VII, 181 | 08.10.1998

U-I-172/97

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96) (ZLPPTR), 32. čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/97 in OdlUS VII, 82 | 07.05.1998

U-I-140/97

Zakon o igrah na srečo (ZIS), 3. odst. 128. čl.

Več

OdlUS VIII, 29 | 04.02.1999

U-I-27/97

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96 - odl. US, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. odst. 124. čl. in 5. odst. 112. čl., 2. odst. 111. čl., 1. al. 114. čl. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 47/97) (ZTVP), 2. odst. 161. čl.

Več

OdlUS VI, 18 | 13.02.1997

U-I-396/96

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.

Več

OdlUS V, 87 | 30.05.1996

U-I-159/96

Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.

Več

OdlUS V, 114 | 11.07.1996

U-I-21/96

Zakon o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 27/95) (ZIS), 6. čl.

Več

OdlUS VII, 170 | 23.09.1998

U-I-6/96

Zakon o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) (ZSŠ), 4. odst. 13. čl.

Več

OdlUS V, 148 | 07.11.1996

U-I-161/95

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. list RS, št. 6/94) (ZISDU), 8. čl.

Več

OdlUS V, 1 | 11.01.1996

U-I-131/95

Zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje (Ur. list RS, št. 18/94)

Več

OdlUS IV, 70 | 10.07.1995

U-I-105/95

Zakon o izvajanju Dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in Socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači (Ur. list RS, št. 29/95) (ZIDPPNN), 4. odst. 3. čl. in 1. al. 15. čl.

Več

OdlUS IV, 83 | 20.09.1995

U-I-92/95

Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)

Več

OdlUS III, 90 | 14.07.1994

U-I-46/94

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 2. odst. 72. čl.

Več

OdlUS III, 19 | 03.03.1994

U-I-197/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)

Več

OdlUS II, 84 | 07.10.1993

U-I-76/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.

Več

OdlUS III, 46 | 05.05.1994

U-I-14/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Več