Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-197/93, 03.03.1994, OdlUS III, 19 | 03.03.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-192/93, 12.10.1995, OdlUS IV, 103 | 12.10.1995
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 6., 19., 22., 23., 2. odst. 25. čl. in 2. odst. 60. čl.
U-I-154/93, 02.06.1994, Ur. list RS, št. 35/94 in OdlUS III, 60 | 02.06.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD)
U-I-147/93, 19.01.1995, Ur. list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 5 | 19.01.1995
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 4. čl.
U-I-142/93, 11.06.1997, Uradni list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 89 | 11.06.1997
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) (ZZ), 67. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 73. čl.
U-I-138/93, 15.04.1994, Ur. list RS, št. 29/94 in OdlUS III, 40 | 15.04.1994
Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo) (CZ), 32. čl.
U-I-133/93, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 28 | 31.03.1994
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen z 29. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 3. odst. 51. čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen s 25. členom zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 48. a, 48. b in 48. c čl.
U-I-120/93, 16.03.1995, Ur. list RS, št. 20/95 in OdlUS IV, 26 | 16.03.1995
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 1., 3., 6., 27., 31., 44., 49. in 50. čl.
U-I-115/93, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 25/94 in OdlUS III, 26 | 31.03.1994
Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. list RS, št. 7/93) (ZVT)
U-I-92/93, 09.06.1994, Ur. list RS, št. 40/94 in OdlUS III, 63 | 09.06.1994
Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) (ZGO), 2. al. 1. odst. 50. čl.
U-I-78/93, 18.10.1995, Ur. list RS, št. 68/95 in OdlUS IV, 104 | 18.10.1995
Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.
U-I-77/93, 06.07.1995, Ur. list RS, št. 43/95 in OdlUS IV, 67 | 06.07.1995
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.
U-I-76/93, 07.10.1993, OdlUS II, 84 | 07.10.1993
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-72/93, 20.04.1995, Ur. list RS, št. 24/95 in OdlUS IV, 42 | 20.04.1995
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72., in 4. odst. 16. čl.
U-I-52/93, 18.11.1993, Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104 | 18.11.1993
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.
U-I-92/92, 18.02.1993, Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 18 | 18.02.1993
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 11. tč. 18. člena
U-I-83/92, 23.06.1993, Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57 | 23.06.1993
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.
U-I-139/93, 15.04.1994, Ur. list RS, št. 26/94 in OdlUS III, 39 | 15.04.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD), 19. tč. 18. čl.
U-I-75/92, 31.03.1994, Ur. list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27 | 31.03.1994
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93) (ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl.
U-I-46/92, 09.12.1993, Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117 | 09.12.1993
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 281 do 300 od 302

OdlUS III, 19 | 03.03.1994

U-I-197/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)

Več

OdlUS IV, 103 | 12.10.1995

U-I-192/93

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 6., 19., 22., 23., 2. odst. 25. čl. in 2. odst. 60. čl.

Več

Ur. list RS, št. 35/94 in OdlUS III, 60 | 02.06.1994

U-I-154/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD)

Več

Ur. list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 5 | 19.01.1995

U-I-147/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 89 | 11.06.1997

U-I-142/93

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92) (ZZ), 67. čl. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 73. čl.

Več

Ur. list RS, št. 29/94 in OdlUS III, 40 | 15.04.1994

U-I-138/93

Carinski zakon (Ur. list SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno besedilo) (CZ), 32. čl.

Več

Ur. list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 28 | 31.03.1994

U-I-133/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen z 29. čl. zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 3. odst. 51. čl. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93) (ZLPP), uzakonjen s 25. členom zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 48. a, 48. b in 48. c čl.

Več

Ur. list RS, št. 20/95 in OdlUS IV, 26 | 16.03.1995

U-I-120/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) (ZLPP), 1., 3., 6., 27., 31., 44., 49. in 50. čl.

Več

Ur. list RS, št. 25/94 in OdlUS III, 26 | 31.03.1994

U-I-115/93

Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb (Ur. list RS, št. 7/93) (ZVT)

Več

Ur. list RS, št. 40/94 in OdlUS III, 63 | 09.06.1994

U-I-92/93

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) (ZGO), 2. al. 1. odst. 50. čl.

Več

Ur. list RS, št. 68/95 in OdlUS IV, 104 | 18.10.1995

U-I-78/93

Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.

Več

Ur. list RS, št. 43/95 in OdlUS IV, 67 | 06.07.1995

U-I-77/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92) (ZLPP), 1. in 2. odst. 5. čl.

Več

OdlUS II, 84 | 07.10.1993

U-I-76/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.

Več

Ur. list RS, št. 24/95 in OdlUS IV, 42 | 20.04.1995

U-I-72/93

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91, 56/92 - odl. US, 13/93 - odl. US in 31/93) (ZDen), 22., 33., 4. odst. 42., 47., 48., 51. in 72., in 4. odst. 16. čl.

Več

Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 104 | 18.11.1993

U-I-52/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/93) (ZPD), 88. čl.

Več

Ur. list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 18 | 18.02.1993

U-I-92/92

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD), 11. tč. 18. člena

Več

Ur. list RS, št. 47/93 in OdlUS II, 57 | 23.06.1993

U-I-83/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 72., 73. in 74. čl.

Več

Ur. list RS, št. 26/94 in OdlUS III, 39 | 15.04.1994

U-I-139/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93) (ZPD), 19. tč. 18. čl.

Več

Ur. list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27 | 31.03.1994

U-I-75/92

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I in 31/93) (ZDen), 6., 12., 27., 28. in 29. tč. 3. čl. ter 22. in 23. čl.

Več

Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117 | 09.12.1993

U-I-46/92

Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.

Več