Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-392/02, 09.09.2004, Neobjavljeno
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) (ZZP), 8. čl. Uredba o določitvi kontingentov za uvoz blaga v letu 2002 (Uradni list RS, št. 99/01)
U-I-356/02, 23.09.2004, Uradni list RS, št. 109/2004 in OdlUS XIII, 58 | 23.09.2004
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 406. čl.
U-I-310/02, 11.03.2004, Uradni list RS, št. 33/2004 in OdlUS XIII, 17 | 11.03.2004
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 - popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl., 150., 3. odst. 151. čl.
U-I-308/02, 22.04.2004, Uradni list RS, št. 51/2004 in OdlUS XIII, 31 | 22.04.2004
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 3. odst. 4. čl. in 1. odst. 8. čl.
U-I-300/02, 03.06.2004, Uradni list RS, št. 91/2004, Uradni list RS, št. 65/2004 in OdlUS XIII, 49 | 03.06.2004
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 21/02 in 50/04) (ZZavar), 3. odst. 181. čl., 2. tč. 1. odst. 182. čl., 3. in 4. odst. 266. čl., 270. čl., 271., 272. čl., 2. odst. 273. čl., 2. in 3. odst. 282. čl. in 288. čl.
U-I-274/02, 03.10.2002, OdlUS XI, 204 | 03.10.2002
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 498. čl. in 2. odst. 501. čl.
U-I-225/02, 06.02.2003, Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe
U-I-224/02, 07.04.2005, Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20 | 07.04.2005
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.
U-I-200/02, 13.05.2004, Uradni list RS, št. 58/2004 in OdlUS XIII, 32 | 13.05.2004
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), (ZASP), 1. in 2. tč. 2. odst. 37. čl., 2. odst. 4., 1. in 3. odst. 39., 123., 131. in 135. čl., 2. odst. 144. čl., 145., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl.
U-I-177/02, 10.07.2003, Uradni list RS, št. 54-I/2002, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 72 | 10.07.2003
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), drugi stavek 3. odst. 12., 1. odst. 150. čl. Pravilnik o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01), 2. odst. 4. čl.
U-I-176/02, 10.07.2002, OdlUS XI, 159 | 10.07.2002
Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72 in 42/86) (ZOPT), 1. čl.
U-I-105/02, 10.07.2002, OdlUS XI, 158 | 10.07.2002
Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), zadnji stavek 2. odst. 164. čl.
U-I-95/02, 04.03.2004, Neobjavljeno
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) (ZDVGOMP), 2. odst. 1. čl., 9., 5. odst. 10. čl., 12., 16. in 25. čl., 7. al. 1. odst. 27., 29. čl.
U-I-87/02, 20.02.2003, Neobjavljeno
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97 in 72/2000) (ZPVAS), 10. čl.
U-I-44/02, 01.07.2004, Neobjavljeno
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/2000) (ZZSO2000), 7. čl.
U-I-40/02, 27.01.2005, Neobjavljeno
Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPPOSZ), 2. stavka 3. odst. 2. čl.
U-I-3/02, 18.11.2004, Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 76 | 18.11.2004
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/2000, 85/01, 22/02, 101/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZIS), 92., 94. in 1. odst. 97. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01) (ZIS), 18. in 1. odst. 37. čl.
U-I-24/02, 09.06.2005, Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03, 20/04 – ur.p.b.), (ZPIZ), 225. čl. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99) in V. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/2000), 9. al. 16. čl. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 23/92), 3. tč. II. tč.
U-I-2/02, 12.11.2003, Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 1. odst. 458. čl.
U-I-270/01, 16.05.2002, OdlUS XI, 80 | 16.05.2002
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 281 do 300 od 475

Neobjavljeno | 09.09.2004

U-I-392/02

Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) (ZZP), 8. čl. Uredba o določitvi kontingentov za uvoz blaga v letu 2002 (Uradni list RS, št. 99/01)

Več

Uradni list RS, št. 109/2004 in OdlUS XIII, 58 | 23.09.2004

U-I-356/02

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 406. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2004 in OdlUS XIII, 17 | 11.03.2004

U-I-310/02

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 - popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl., 150., 3. odst. 151. čl.

Več

Uradni list RS, št. 51/2004 in OdlUS XIII, 31 | 22.04.2004

U-I-308/02

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 3. odst. 4. čl. in 1. odst. 8. čl.

Več

Uradni list RS, št. 91/2004, Uradni list RS, št. 65/2004 in OdlUS XIII, 49 | 03.06.2004

U-I-300/02

Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 21/02 in 50/04) (ZZavar), 3. odst. 181. čl., 2. tč. 1. odst. 182. čl., 3. in 4. odst. 266. čl., 270. čl., 271., 272. čl., 2. odst. 273. čl., 2. in 3. odst. 282. čl. in 288. čl.

Več

OdlUS XI, 204 | 03.10.2002

U-I-274/02

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 498. čl. in 2. odst. 501. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003

U-I-225/02

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20 | 07.04.2005

U-I-224/02

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2004 in OdlUS XIII, 32 | 13.05.2004

U-I-200/02

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), (ZASP), 1. in 2. tč. 2. odst. 37. čl., 2. odst. 4., 1. in 3. odst. 39., 123., 131. in 135. čl., 2. odst. 144. čl., 145., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54-I/2002, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 72 | 10.07.2003

U-I-177/02

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), drugi stavek 3. odst. 12., 1. odst. 150. čl. Pravilnik o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01), 2. odst. 4. čl.

Več

OdlUS XI, 159 | 10.07.2002

U-I-176/02

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72 in 42/86) (ZOPT), 1. čl.

Več

OdlUS XI, 158 | 10.07.2002

U-I-105/02

Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) (ZLet), zadnji stavek 2. odst. 164. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.03.2004

U-I-95/02

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) (ZDVGOMP), 2. odst. 1. čl., 9., 5. odst. 10. čl., 12., 16. in 25. čl., 7. al. 1. odst. 27., 29. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.02.2003

U-I-87/02

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97 in 72/2000) (ZPVAS), 10. čl.

Več

Neobjavljeno | 01.07.2004

U-I-44/02

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/2000) (ZZSO2000), 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 27.01.2005

U-I-40/02

Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPPOSZ), 2. stavka 3. odst. 2. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 76 | 18.11.2004

U-I-3/02

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/2000, 85/01, 22/02, 101/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZIS), 92., 94. in 1. odst. 97. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01) (ZIS), 18. in 1. odst. 37. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.06.2005

U-I-24/02

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03, 20/04 – ur.p.b.), (ZPIZ), 225. čl. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99) in V. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/2000), 9. al. 16. čl. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 23/92), 3. tč. II. tč.

Več

Neobjavljeno | 12.11.2003

U-I-2/02

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 1. odst. 458. čl.

Več

OdlUS XI, 80 | 16.05.2002

U-I-270/01

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.

Več