Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-131/99, 11.04.2002, OdlUS XI, 62 | 11.04.2002
Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)
U-I-124/99, 30.01.2003, Neobjavljeno
Zakon o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 75/97) (ZIL)
U-I-118/99, 22.02.2001, OdlUS X, 36 | 22.02.2001
Zakon o zaključku lastninjenja pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO)
U-I-115/99, 31.01.2002, OdlUS XI, 14 | 31.01.2002
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) (ZTro), 1. tč. 32. čl.
U-I-96/99, 03.02.2000, Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.
U-I-90/99, 06.03.2003, Uradni list RS, št. 31/2003 in OdlUS XII, 13 | 06.03.2003
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94) (ObrZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 42/02) (ObrZ), 2. čl. Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94, 36/2000, 61/2000 in 42/02) (ObrZ), 31., 1. in 2. odst. 39. čl.
U-I-78/99, 29.06.2000, Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 181 | 29.06.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.
U-I-73/99, 20.03.2003, Neobjavljeno
Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92 in 13/93) (ZOMZO), 1., 2., 3. odst. 2. čl. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) (ZPOMZO), 2., 3., 4. in 5. čl.
U-I-66/99, 09.11.2000, OdlUS IX, 265 | 09.11.2000
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) (ZBan), 103. čl.
U-I-60/99, 04.10.2001, Uradni list RS, št. 16/99, Uradni list RS, št. 91/2001 in OdlUS X, 168 | 04.10.2001
Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.
U-I-53/99, U-I-121/97, 26.10.2000, OdlUS IX, 254 | 26.10.2000
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen), 10. čl. Predlog za obnovo postopka za oceno ustavnosti prve točke vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis referenduma o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, končanega z odločbo Ustavnega sodišča št U-I-121/97 z dne 23. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 34/97)
U-I-45/99, 06.12.2001, OdlUS X, 207 | 06.12.2001
Zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) Odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 33/91-I)
U-I-46/99, 06.12.2001, OdlUS X, 208 | 06.12.2001
Zakon o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr. 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91)
U-I-382/98, 22.11.2001, OdlUS X, 198 | 22.11.2001
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 139. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000 in 124/2000)
U-I-348/98, 05.04.2002, OdlUS XI, 54 | 05.04.2002
Zakon o spremembah Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prostopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 66/93) (ZVDK)
U-I-306/98, 11.04.2002, Uradni list RS, št. 37/2002 in OdlUS XI, 60 | 11.04.2002
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/98, 29/86 in 59/96) (ZGO), 25., 49. čl.
U-I-302/98, 14.10.1998, Uradni list RS, št. 67/98, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187 | 14.10.1998
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 4. odst. 3., 20. čl.
U-I-293/98, 22.03.2001, Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 54 | 22.03.2001
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 14. čl.
U-I-252/98, 12.11.1998, Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 201 | 12.11.1998
Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US), 3., 1. odst. 4. čl.
U-I-236/98, 16.05.2002, OdlUS XI, 84 | 16.05.2002
Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 321 do 340 od 420

OdlUS XI, 62 | 11.04.2002

U-I-131/99

Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)

Več

Neobjavljeno | 30.01.2003

U-I-124/99

Zakon o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 75/97) (ZIL)

Več

OdlUS X, 36 | 22.02.2001

U-I-118/99

Zakon o zaključku lastninjenja pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO)

Več

OdlUS XI, 14 | 31.01.2002

U-I-115/99

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) (ZTro), 1. tč. 32. čl.

Več

Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000

U-I-96/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.

Več

Uradni list RS, št. 31/2003 in OdlUS XII, 13 | 06.03.2003

U-I-90/99

Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94) (ObrZ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 42/02) (ObrZ), 2. čl. Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94, 36/2000, 61/2000 in 42/02) (ObrZ), 31., 1. in 2. odst. 39. čl.

Več

Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 181 | 29.06.2000

U-I-78/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.03.2003

U-I-73/99

Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92 in 13/93) (ZOMZO), 1., 2., 3. odst. 2. čl. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) (ZPOMZO), 2., 3., 4. in 5. čl.

Več

OdlUS IX, 265 | 09.11.2000

U-I-66/99

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) (ZBan), 103. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/99, Uradni list RS, št. 91/2001 in OdlUS X, 168 | 04.10.2001

U-I-60/99

Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.

Več

OdlUS IX, 254 | 26.10.2000

U-I-53/99, U-I-121/97

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen), 10. čl. Predlog za obnovo postopka za oceno ustavnosti prve točke vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis referenduma o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, končanega z odločbo Ustavnega sodišča št U-I-121/97 z dne 23. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 34/97)

Več

OdlUS X, 207 | 06.12.2001

U-I-45/99

Zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) Odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 33/91-I)

Več

OdlUS X, 208 | 06.12.2001

U-I-46/99

Zakon o posebni taksi za uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1991 (Uradni list SFRJ, št. 83/90, 3/91 - popr. 6/91, 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91 in 46/91)

Več

OdlUS X, 198 | 22.11.2001

U-I-382/98

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 139. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000 in 124/2000)

Več

OdlUS XI, 54 | 05.04.2002

U-I-348/98

Zakon o spremembah Zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prostopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 66/93) (ZVDK)

Več

Uradni list RS, št. 37/2002 in OdlUS XI, 60 | 11.04.2002

U-I-306/98

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/98, 29/86 in 59/96) (ZGO), 25., 49. čl.

Več

Uradni list RS, št. 67/98, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187 | 14.10.1998

U-I-302/98

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 4. odst. 3., 20. čl.

Več

Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 54 | 22.03.2001

U-I-293/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 201 | 12.11.1998

U-I-252/98

Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US), 3., 1. odst. 4. čl.

Več

OdlUS XI, 84 | 16.05.2002

U-I-236/98

Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.

Več