Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-99/07, 13.11.2008,
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99), 14. čl. Odlok o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del (Uradni list, št. 76/06), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), 3., 4. in 5. čl. Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05), 11. čl.
U-I-385/06, 24.05.2007,
Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 in 57/06), 2., 3., 4., 5., 6. in 7. odst. 16. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 57/06), 2. čl.
U-I-359/04, 28.09.2006,
Uredba za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/2000, 40/01 in 65/02), 269. čl.
U-I-332/04, 07.02.2007,
Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov za namene izvajanja Zakona o dohodnini in Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 114/02)
U-I-113/04, 07.02.2007, Uradni list RS, št. 83/2004, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 16 | 07.02.2007
Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03, 110/05 in 80/06), tč. a) 5. odst. 14. čl. in tč. l) 1. odst. 12. čl.
U-I-83/04, 15.12.2005,
Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih davčnega zavezanca (Uradni list RS, št. 3/03), tč. b 1. odst 6. čl.
U-I-14/04, 30.03.2004, Uradni list RS, št. 32/04 in OdlUS XIII, 21 | 30.03.2004
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), 37. a čl.
U-I-247/03, 10.06.2004,
Uredba o spremembi Uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 119/03)
U-I-216/03, 09.12.2004,
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01, 28/02), 1. odst. 63. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 1. odst. 73. čl.
U-I-65/03, 18.03.2004,
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 28/93), 2. čl. Odločba o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Uradni list RS, št. 51/93), 3. čl.
U-I-10/03, 15.12.2005,
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), 3. odst. 5. čl. in 2. al. 1. odst. 12. čl. Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04)
U-I-367/02, 04.12.2003,
Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02), 8. čl.
U-I-31/02, 11.04.2002, OdlUS XI, 61 | 11.04.2002
Uredba o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A" MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 99/01)
U-I-15/02, 08.04.2004,
Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98 in 37/98), 10. čl.
U-I-202/01, 15.05.2003,
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 2. odst. 43. čl.
U-I-68/01, 24.01.2002, OdlUS XI, 11 | 24.01.2002
Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol (Uradni list RS, št. 124/2000)
U-I-15/01, 22.03.2001, OdlUS X, 60 | 22.03.2001
Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000)
U-I-293/00, 14.06.2001, Uradni list RS, št. 54/2001 in OdlUS X, 119 | 14.06.2001
Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe
U-I-265/00, 15.01.2004, Uradni list RS, št. 10/2004 in OdlUS XIII, 1 | 15.01.2004
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 88/2000), 1., 2., 3., 4., 13., 14. in 15. čl. Uredba o določitvi najvišje cene plinskega olja in ekstra lahkega kurilnega olja (Uradni list RS, št. 88/2000)
U-I-182/00, 30.01.2003,
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 3. odst. 105. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 21 do 40 od 77

13.11.2008

U-I-99/07

Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 61/99), 14. čl. Odlok o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del (Uradni list, št. 76/06), Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), 3., 4. in 5. čl. Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05), 11. čl.

Več

24.05.2007

U-I-385/06

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 in 57/06), 2., 3., 4., 5., 6. in 7. odst. 16. čl. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 57/06), 2. čl.

Več

28.09.2006

U-I-359/04

Uredba za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/2000, 40/01 in 65/02), 269. čl.

Več

07.02.2007

U-I-332/04

Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov za namene izvajanja Zakona o dohodnini in Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 114/02)

Več

Uradni list RS, št. 83/2004, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 16 | 07.02.2007

U-I-113/04

Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03, 110/05 in 80/06), tč. a) 5. odst. 14. čl. in tč. l) 1. odst. 12. čl.

Več

15.12.2005

U-I-83/04

Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih davčnega zavezanca (Uradni list RS, št. 3/03), tč. b 1. odst 6. čl.

Več

Uradni list RS, št. 32/04 in OdlUS XIII, 21 | 30.03.2004

U-I-14/04

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), 37. a čl.

Več

10.06.2004

U-I-247/03

Uredba o spremembi Uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 119/03)

Več

09.12.2004

U-I-216/03

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01, 28/02), 1. odst. 63. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 1. odst. 73. čl.

Več

18.03.2004

U-I-65/03

Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 28/93), 2. čl. Odločba o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Uradni list RS, št. 51/93), 3. čl.

Več

15.12.2005

U-I-10/03

Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), 3. odst. 5. čl. in 2. al. 1. odst. 12. čl. Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04)

Več

04.12.2003

U-I-367/02

Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02), 8. čl.

Več

OdlUS XI, 61 | 11.04.2002

U-I-31/02

Uredba o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A" MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 99/01)

Več

08.04.2004

U-I-15/02

Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98 in 37/98), 10. čl.

Več

15.05.2003

U-I-202/01

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 2. odst. 43. čl.

Več

OdlUS XI, 11 | 24.01.2002

U-I-68/01

Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol (Uradni list RS, št. 124/2000)

Več

OdlUS X, 60 | 22.03.2001

U-I-15/01

Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000)

Več

Uradni list RS, št. 54/2001 in OdlUS X, 119 | 14.06.2001

U-I-293/00

Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 10/2004 in OdlUS XIII, 1 | 15.01.2004

U-I-265/00

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 88/2000), 1., 2., 3., 4., 13., 14. in 15. čl. Uredba o določitvi najvišje cene plinskega olja in ekstra lahkega kurilnega olja (Uradni list RS, št. 88/2000)

Več

30.01.2003

U-I-182/00

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 3. odst. 105. čl.

Več