Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-14/04, 30.03.2004, Uradni list RS, št. 32/04 in OdlUS XIII, 21 | 30.03.2004
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), 37. a čl.
U-I-247/03, 10.06.2004,
Uredba o spremembi Uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 119/03)
U-I-367/02, 04.12.2003,
Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02), 8. čl.
U-I-31/02, 11.04.2002, OdlUS XI, 61 | 11.04.2002
Uredba o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A" MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 99/01)
U-I-202/01, 15.05.2003,
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 2. odst. 43. čl.
U-I-68/01, 24.01.2002, OdlUS XI, 11 | 24.01.2002
Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol (Uradni list RS, št. 124/2000)
U-I-15/01, 22.03.2001, OdlUS X, 60 | 22.03.2001
Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000)
U-I-293/00, 14.06.2001, Uradni list RS, št. 54/2001 in OdlUS X, 119 | 14.06.2001
Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe
U-I-176/00, 17.12.2003,
Odredba o določitvi zdravil, ki se izdajajo na recept ali brez recepta le v lekarnah (Uradni list RS, št. 110/99) Pravilnik o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 37/2000 in 63/2000)
U-I-150/99, 10.10.2001, Uradni list RS, št. 85/2001 in OdlUS X, 172 | 10.10.2001
Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99 in 124/2000), 6. b čl., 5. tč. 1. odst. 19. a čl.
U-I-127/99, 03.10.2002, OdlUS XI, 199 | 03.10.2002
Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 4/99)
U-I-55/99, 12.09.2002, OdlUS XI, 173 | 12.09.2002
Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili iz skupine A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja (Uradni list RS, št. 2/99)
U-I-352/98, 17.12.1998, Uradni list RS, št. 2/99 in OdlUS VII, 220 | 17.12.1998
Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu (Uradni list RS, št. 63/98)
U-I-347/98, 12.09.2002, OdlUS XI, 172 | 12.09.2002
Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu obveščanja o cenah zdravil (Uradni list RS, št. 27/98)
U-I-96/98, 31.01.2002, OdlUS XI, 17 | 31.01.2002
Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 9/98 in 34/99), 12., 13., 23., 28. in 30. čl. Daljinar s časi vožnje relacij primestnega in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/98) Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/2000, 37/2000, 35/01 in 46/01), 28. in 30. čl.
U-I-237/97, 04.12.1997, Uradni list RS, št. 75/97, Uradni list RS, št. 76/97 in OdlUS VI, 162 | 04.12.1997
Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97 in 69/97), posamezne določbe
U-I-212/97, 06.05.1999, Uradni list RS, št. 41/99 in OdlUS VIII, 89 | 06.05.1999
Pravilnik o načinu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95), 2. odst. 5. čl. Uredba o o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97), 4. odst. 29. čl.
U-I-57/97, 16.07.1998, Uradni list RS, št. 62/97, Uradni list RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 148 | 16.07.1998
Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97 in 67/97), 4., 9., 14., 27. čl.
U-I-46/97, 09.11.2000, OdlUS IX, 268 | 09.11.2000
Sklep o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic (Uradni list RS, št. 3/97)
U-I-305/96, 22.04.1999, Uradni list RS, št. 36/99 in OdlUS VIII, 82 | 22.04.1999
Pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), 1. odst. 3. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 21 do 40 od 57

Uradni list RS, št. 32/04 in OdlUS XIII, 21 | 30.03.2004

U-I-14/04

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), 37. a čl.

Več

10.06.2004

U-I-247/03

Uredba o spremembi Uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 119/03)

Več

04.12.2003

U-I-367/02

Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02), 8. čl.

Več

OdlUS XI, 61 | 11.04.2002

U-I-31/02

Uredba o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A" MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 99/01)

Več

15.05.2003

U-I-202/01

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 27/2000, 22/01, 28/01, 54/01, 106/01 in 28/02), 2. odst. 43. čl.

Več

OdlUS XI, 11 | 24.01.2002

U-I-68/01

Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol (Uradni list RS, št. 124/2000)

Več

OdlUS X, 60 | 22.03.2001

U-I-15/01

Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000)

Več

Uradni list RS, št. 54/2001 in OdlUS X, 119 | 14.06.2001

U-I-293/00

Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/2000), posamezne določbe

Več

17.12.2003

U-I-176/00

Odredba o določitvi zdravil, ki se izdajajo na recept ali brez recepta le v lekarnah (Uradni list RS, št. 110/99) Pravilnik o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 37/2000 in 63/2000)

Več

Uradni list RS, št. 85/2001 in OdlUS X, 172 | 10.10.2001

U-I-150/99

Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 24/98, 65/98, 51/99 in 124/2000), 6. b čl., 5. tč. 1. odst. 19. a čl.

Več

OdlUS XI, 199 | 03.10.2002

U-I-127/99

Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 4/99)

Več

OdlUS XI, 173 | 12.09.2002

U-I-55/99

Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili iz skupine A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja (Uradni list RS, št. 2/99)

Več

Uradni list RS, št. 2/99 in OdlUS VII, 220 | 17.12.1998

U-I-352/98

Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu (Uradni list RS, št. 63/98)

Več

OdlUS XI, 172 | 12.09.2002

U-I-347/98

Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu obveščanja o cenah zdravil (Uradni list RS, št. 27/98)

Več

OdlUS XI, 17 | 31.01.2002

U-I-96/98

Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 9/98 in 34/99), 12., 13., 23., 28. in 30. čl. Daljinar s časi vožnje relacij primestnega in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/98) Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/2000, 37/2000, 35/01 in 46/01), 28. in 30. čl.

Več

Uradni list RS, št. 75/97, Uradni list RS, št. 76/97 in OdlUS VI, 162 | 04.12.1997

U-I-237/97

Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97 in 69/97), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 41/99 in OdlUS VIII, 89 | 06.05.1999

U-I-212/97

Pravilnik o načinu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95), 2. odst. 5. čl. Uredba o o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97), 4. odst. 29. čl.

Več

Uradni list RS, št. 62/97, Uradni list RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 148 | 16.07.1998

U-I-57/97

Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97 in 67/97), 4., 9., 14., 27. čl.

Več

OdlUS IX, 268 | 09.11.2000

U-I-46/97

Sklep o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic (Uradni list RS, št. 3/97)

Več

Uradni list RS, št. 36/99 in OdlUS VIII, 82 | 22.04.1999

U-I-305/96

Pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), 1. odst. 3. čl.

Več