Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-297/96, 20.05.1999, OdlUS VIII, 110 | 20.05.1999
Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/95)
U-I-296/96, 19.03.1998, Uradni list RS, št. 42/98 in OdlUS VII, 53 | 19.03.1998
Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96), 2. odst. 3. čl.
U-I-250/96, 14.11.1996, Ur. list RS, št. 70/96 in OdlUS V, 157 | 14.11.1996
Uredba o carinskem postopku z ekonomskim učinkom (Ur. list RS, št. 56/95), 36. čl.
U-I-28/96, 16.09.1999, OdlUS VIII, 204 | 16.09.1999
Odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95), 2. odst. 7., 1. odst. 8. čl. Navodilo o postopku homologacije vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/95), 5. odst. 16. čl. Odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96), 2. odst. 15., 1. odst. 16. čl. Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote (Uradni list RS, št. 43/96), 5. in 6. odst. 15., 4. odst. 16. čl.
U-I-263/95, 18.03.1999, Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 61 | 18.03.1999
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 15/95, 22/987), 15., 16. in 17., 21. čl.
U-I-118/95, 11.03.1999, Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 55 | 11.03.1999
Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezna zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 21/95, 46/95, 70/95, 19/96, 44/96, 68/96, 19/97, 47/97, 75/97, 27/98 in 54/98) Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 82/98)
U-I-116/95, 30.01.1997, Uradni list RS, št. 10/97, Uradni list RS, št. 15/97 in OdlUS VI, 10 | 30.01.1997
Sklep o spremembi Metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 23/95), 1. čl.
U-I-73/95, 05.02.1998, OdlUS VII, 23 | 05.02.1998
Odredba Ministra za obrambo št. 223-379/94 z dne 23. 9. 1994, 3. al. točke I-1
U-I-2/95, 05.10.1995, OdlUS IV, 94 | 05.10.1995
Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93 in 37/95 - odl. US) (ZPD), 1. odst. 39. čl.
U-I-56/94, 16.06.1994, OdlUS III, 72 | 16.06.1994
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 29/92) (ZPD), 20. čl.
U-I-15/93, 04.11.1993, Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 99 | 04.11.1993
Sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 59/92)
U-I-145/92, 11.03.1993, Ur. list RS, št. 15/93 in OdlUS II, 24 | 11.03.1993
Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 3. in 4. odst. 14. čl., 2. in 5. odst. 10. čl.
U-I-28/92, 18.06.1992, OdlUS I, 42 | 18.06.1992
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 28/91-I)
U-I-6/92, 06.05.1993, Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42 | 06.05.1993
Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)
U-I-107/91, 08.04.1993, Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34 | 08.04.1993
Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.
U-I-78/91, 30.10.1991, Ur. list RS, št. 25/91 | 30.10.1991
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl.
U-I-51/91, 11.07.1991, Ur. l. RS, št. 7/91 (Leto I) | 11.07.1991
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 17/91, 17/91, 20/91 in 26/91), 13. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 41 do 57 od 57

OdlUS VIII, 110 | 20.05.1999

U-I-297/96

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/95)

Več

Uradni list RS, št. 42/98 in OdlUS VII, 53 | 19.03.1998

U-I-296/96

Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96), 2. odst. 3. čl.

Več

Ur. list RS, št. 70/96 in OdlUS V, 157 | 14.11.1996

U-I-250/96

Uredba o carinskem postopku z ekonomskim učinkom (Ur. list RS, št. 56/95), 36. čl.

Več

OdlUS VIII, 204 | 16.09.1999

U-I-28/96

Odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95), 2. odst. 7., 1. odst. 8. čl. Navodilo o postopku homologacije vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/95), 5. odst. 16. čl. Odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96), 2. odst. 15., 1. odst. 16. čl. Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote (Uradni list RS, št. 43/96), 5. in 6. odst. 15., 4. odst. 16. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 61 | 18.03.1999

U-I-263/95

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 15/95, 22/987), 15., 16. in 17., 21. čl.

Več

Uradni list RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 55 | 11.03.1999

U-I-118/95

Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezna zavarovanja avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 21/95, 46/95, 70/95, 19/96, 44/96, 68/96, 19/97, 47/97, 75/97, 27/98 in 54/98) Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 82/98)

Več

Uradni list RS, št. 10/97, Uradni list RS, št. 15/97 in OdlUS VI, 10 | 30.01.1997

U-I-116/95

Sklep o spremembi Metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 23/95), 1. čl.

Več

OdlUS VII, 23 | 05.02.1998

U-I-73/95

Odredba Ministra za obrambo št. 223-379/94 z dne 23. 9. 1994, 3. al. točke I-1

Več

OdlUS IV, 94 | 05.10.1995

U-I-2/95

Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93 in 37/95 - odl. US) (ZPD), 1. odst. 39. čl.

Več

OdlUS III, 72 | 16.06.1994

U-I-56/94

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 29/92) (ZPD), 20. čl.

Več

Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 99 | 04.11.1993

U-I-15/93

Sklep Vlade Republike Slovenije o merilih za določitev sredstev za plače direktorjev v zavodih, ki se financirajo iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 59/92)

Več

Ur. list RS, št. 15/93 in OdlUS II, 24 | 11.03.1993

U-I-145/92

Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 6/92, 8/92 in 29/92), 3. in 4. odst. 14. čl., 2. in 5. odst. 10. čl.

Več

OdlUS I, 42 | 18.06.1992

U-I-28/92

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 28/91-I)

Več

Ur. list RS, št. 25/93 in OdlUS II, 42 | 06.05.1993

U-I-6/92

Odredba Ministra za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list RS, št. 61/92)

Več

Ur. list RS, št. 21/93 in OdlUS II, 34 | 08.04.1993

U-I-107/91

Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Uradni list RS, št. 20/91-I) Uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v sodni register (Ur. list RS, št. 33/92). 5. čl.

Več

Ur. list RS, št. 25/91 | 30.10.1991

U-I-78/91

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Ur. list SRS, št. 43/89), 3., 4. čl. in 1. odst. 6. čl.

Več

Ur. l. RS, št. 7/91 (Leto I) | 11.07.1991

U-I-51/91

Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o prioritetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS, št. 17/91, 17/91, 20/91 in 26/91), 13. čl.

Več