Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-236/98, 16.05.2002, OdlUS XI, 84 | 16.05.2002
Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.
U-I-152/98, 15.07.1999, OdlUS VIII, 190 | 15.07.1999
Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - p., 12/93 - odl. US, 71/93, 35/94 - odl. US, 16/96, 75/96 - odl. US, 57/97, 3/98, 7/98 - odl. US, 24/98 - odl. US, 35/98 in 56/98 - odl. US) (ZPD), 1. tč. 1. odst. 9. čl., 2. odst. 12. čl. in 5. tč. tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US in 5/97 - odl. US), 2. odst. 19. čl.
U-I-35/98, 14.01.1999, OdlUS VIII, 9 | 14.01.1999
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.
U-I-140/97, 07.05.1998, Uradni list RS, št. 35/97 in OdlUS VII, 82 | 07.05.1998
Zakon o igrah na srečo (ZIS), 3. odst. 128. čl.
U-I-396/96, 13.02.1997, OdlUS VI, 18 | 13.02.1997
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.
U-I-159/96, 30.05.1996, OdlUS V, 87 | 30.05.1996
Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.
U-I-92/95, 20.09.1995, OdlUS IV, 83 | 20.09.1995
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)
U-I-197/93, 03.03.1994, OdlUS III, 19 | 03.03.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-76/93, 07.10.1993, OdlUS II, 84 | 07.10.1993
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-14/91, 05.05.1994, OdlUS III, 46 | 05.05.1994
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 81 do 90 od 90

OdlUS XI, 84 | 16.05.2002

U-I-236/98

Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.

Več

OdlUS VIII, 190 | 15.07.1999

U-I-152/98

Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - p., 12/93 - odl. US, 71/93, 35/94 - odl. US, 16/96, 75/96 - odl. US, 57/97, 3/98, 7/98 - odl. US, 24/98 - odl. US, 35/98 in 56/98 - odl. US) (ZPD), 1. tč. 1. odst. 9. čl., 2. odst. 12. čl. in 5. tč. tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US in 5/97 - odl. US), 2. odst. 19. čl.

Več

OdlUS VIII, 9 | 14.01.1999

U-I-35/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/97 in OdlUS VII, 82 | 07.05.1998

U-I-140/97

Zakon o igrah na srečo (ZIS), 3. odst. 128. čl.

Več

OdlUS VI, 18 | 13.02.1997

U-I-396/96

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.

Več

OdlUS V, 87 | 30.05.1996

U-I-159/96

Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.

Več

OdlUS IV, 83 | 20.09.1995

U-I-92/95

Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)

Več

OdlUS III, 19 | 03.03.1994

U-I-197/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)

Več

OdlUS II, 84 | 07.10.1993

U-I-76/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.

Več

OdlUS III, 46 | 05.05.1994

U-I-14/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Več