Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-38/01, 16.10.2003, Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 81 | 16.10.2003
Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95, 47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 59/02)
U-I-25/01, 22.01.2004, Neobjavljeno
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.
U-I-11/01, 27.09.2001, OdlUS X, 167 | 27.09.2001
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)
U-I-319/00, 11.09.2003, Uradni list RS, št. 92/2003 in OdlUS XII, 74 | 11.09.2003
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01) (ZP), 79., 2. odst. 181., 200. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. odst. 67. čl., 1. odst. 368. čl.
U-I-294/00, 10.04.2003, Neobjavljeno
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 33. b čl. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), 22., 26. in 27. čl.
U-I-288/00, 21.03.2002, Uradni list RS, št. 32/2002 in OdlUS XI, 44 | 21.03.2002
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavb v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01) (ZPPLPS), 2., 3., 5., 6. 9. in 15. odst. 4. čl. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000), 1. odst. 8. čl., 3. al. 2. odst. 11. čl., 3. odst. 7. in 10. čl.
U-I-258/00, 15.05.2003, Neobjavljeno
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 110/02) (ZRPJN), 1. odst. 22. čl.
U-I-257/00, 19.10.2000, OdlUS IX, 239 | 19.10.2000
Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) (ZZSV)
U-I-251/00, 23.05.2002, Uradni list RS, št. 50/2002 in OdlUS XI, 86 | 23.05.2002
Sklep o določitvi Slovenskih računovodskih standardov - Uradni list RS, št. 69/93 in 72/93 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) (ZDDPO), 9., 10., 11., 12., 15. čl.
U-I-252/00, 08.10.2003, Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 80 | 08.10.2003
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 8. čl., 1. odst. 15. a čl.
U-I-230/00, 17.04.2003, Uradni list RS, št. 1/2001, Uradni list RS, št. 44/2003 in OdlUS XII, 37 | 17.04.2003
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000) (ZgeoD), 7., 3. al. 2. odst. 28. čl., 48., 50., 1. odst. 52. čl. Zakon o evidenci nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000) (ZENDMPE), 2. al. 3. odst. 48. čl.
U-I-228/00, 08.11.2001, Uradni list RS, št. 101/2000, Uradni list RS, št. 96/2001 in OdlUS X, 182 | 08.11.2001
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/01) (ZVDP), 1. čl. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Uradni list RS, št. 3/2000), drugi stavek 1. odst. 2., 21. čl.
U-I-164/00, 03.07.2003, Neobjavljeno
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 3. odst. 47., 1. odst. 34. čl.
U-I-169/00, 14.11.2002, Uradni list RS, št. 105/2002 in OdlUS XI, 231 | 14.11.2002
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97 in 78/99) (ZJN), 5. tč. 1. odst. 19. čl. in 1. al. 1. odst. 45. čl. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, popr.), (ZRPJN), 3. odst. 23. čl. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponujene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99), 8. tč. 3. čl. in 1. tč. 1. odst. 4. čl.
U-I-160/00, 19.04.2001, OdlUS X, 79 | 19.04.2001
Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), 1. in 2. tč. 1. odst. 9. čl. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00), 1. čl.
U-I-156/00, 14.09.2000, OdlUS IX, 204 | 14.09.2000
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) (ZJN)
U-I-135/00, 09.10.2002, Uradni list RS, št. 50/2002, Uradni list RS, št. 93/2002 in OdlUS XI, 211 | 09.10.2002
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 1210/99) (ZFPPod), posamezne določbe
U-I-117/00, 19.04.2001, Uradni list RS, št. 44/2000, Uradni list RS, št. 40/2001 in OdlUS X, 77 | 19.04.2001
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ)
U-I-8/00, 10.05.2001, Uradni list RS, št. 35/2000, Uradni list RS, št. 43/2001 in OdlUS X, 84 | 10.05.2001
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99) (ZPPLPS), 7. čl.
U-I-7/00, 16.01.2003, Neobjavljeno
Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 121 do 140 od 225

Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 81 | 16.10.2003

U-I-38/01

Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95, 47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 59/02)

Več

Neobjavljeno | 22.01.2004

U-I-25/01

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.

Več

OdlUS X, 167 | 27.09.2001

U-I-11/01

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)

Več

Uradni list RS, št. 92/2003 in OdlUS XII, 74 | 11.09.2003

U-I-319/00

Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01) (ZP), 79., 2. odst. 181., 200. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. odst. 67. čl., 1. odst. 368. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.04.2003

U-I-294/00

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 33. b čl. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), 22., 26. in 27. čl.

Več

Uradni list RS, št. 32/2002 in OdlUS XI, 44 | 21.03.2002

U-I-288/00

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavb v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01) (ZPPLPS), 2., 3., 5., 6. 9. in 15. odst. 4. čl. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000), 1. odst. 8. čl., 3. al. 2. odst. 11. čl., 3. odst. 7. in 10. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.05.2003

U-I-258/00

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 110/02) (ZRPJN), 1. odst. 22. čl.

Več

OdlUS IX, 239 | 19.10.2000

U-I-257/00

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) (ZZSV)

Več

Uradni list RS, št. 50/2002 in OdlUS XI, 86 | 23.05.2002

U-I-251/00

Sklep o določitvi Slovenskih računovodskih standardov - Uradni list RS, št. 69/93 in 72/93 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) (ZDDPO), 9., 10., 11., 12., 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 80 | 08.10.2003

U-I-252/00

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 8. čl., 1. odst. 15. a čl.

Več

Uradni list RS, št. 1/2001, Uradni list RS, št. 44/2003 in OdlUS XII, 37 | 17.04.2003

U-I-230/00

Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000) (ZgeoD), 7., 3. al. 2. odst. 28. čl., 48., 50., 1. odst. 52. čl. Zakon o evidenci nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000) (ZENDMPE), 2. al. 3. odst. 48. čl.

Več

Uradni list RS, št. 101/2000, Uradni list RS, št. 96/2001 in OdlUS X, 182 | 08.11.2001

U-I-228/00

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/01) (ZVDP), 1. čl. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Uradni list RS, št. 3/2000), drugi stavek 1. odst. 2., 21. čl.

Več

Neobjavljeno | 03.07.2003

U-I-164/00

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 3. odst. 47., 1. odst. 34. čl.

Več

Uradni list RS, št. 105/2002 in OdlUS XI, 231 | 14.11.2002

U-I-169/00

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97 in 78/99) (ZJN), 5. tč. 1. odst. 19. čl. in 1. al. 1. odst. 45. čl. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, popr.), (ZRPJN), 3. odst. 23. čl. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponujene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99), 8. tč. 3. čl. in 1. tč. 1. odst. 4. čl.

Več

OdlUS X, 79 | 19.04.2001

U-I-160/00

Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), 1. in 2. tč. 1. odst. 9. čl. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00), 1. čl.

Več

OdlUS IX, 204 | 14.09.2000

U-I-156/00

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) (ZJN)

Več

Uradni list RS, št. 50/2002, Uradni list RS, št. 93/2002 in OdlUS XI, 211 | 09.10.2002

U-I-135/00

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 1210/99) (ZFPPod), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 44/2000, Uradni list RS, št. 40/2001 in OdlUS X, 77 | 19.04.2001

U-I-117/00

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ)

Več

Uradni list RS, št. 35/2000, Uradni list RS, št. 43/2001 in OdlUS X, 84 | 10.05.2001

U-I-8/00

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99) (ZPPLPS), 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.01.2003

U-I-7/00

Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.

Več