Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-270/01, 16.05.2002, OdlUS XI, 80 | 16.05.2002
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.
U-I-257/01, 04.03.2004,
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.
U-I-233/01, 05.02.2004, Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 6 | 05.02.2004
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.
U-I-181/01, 06.11.2003, Uradni list RS, št. 113/03 in OdlUS XII, 88 | 06.11.2003
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 62/03) (ZMed),107. čl.
U-I-146/01, 25.09.2003, Uradni list RS, št. 97/2003 in OdlUS XII, 78 | 25.09.2003
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 4. odst. 80. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), prvi stavek 1. odst. 3. čl., 1. odst. 8., 1. odst. 10. čl.
U-I-108/01, 07.11.2002, Uradni list RS, št. 102/2002 in OdlUS XI, 227 | 07.11.2002
Zakon o dopolnitvah Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 32/2000) (ZPSPP) Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 18. čl.
U-I-107/01, 04.03.2004,
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 2/04)(ZJN), 2. odst. 5. čl., 1. odst. 76. čl.
U-I-106/01, 05.02.2004, Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 7 | 05.02.2004
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 1. odst. 82., 2. odst. 82., 5. odst. 82. čl. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega pomena (Uradni list RS, št. 109/02)
U-I-38/01, 16.10.2003, Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 81 | 16.10.2003
Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95, 47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 59/02)
U-I-25/01, 22.01.2004,
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.
U-I-11/01, 27.09.2001, OdlUS X, 167 | 27.09.2001
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)
U-I-319/00, 11.09.2003, Uradni list RS, št. 92/2003 in OdlUS XII, 74 | 11.09.2003
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01) (ZP), 79., 2. odst. 181., 200. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. odst. 67. čl., 1. odst. 368. čl.
U-I-294/00, 10.04.2003,
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 33. b čl. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), 22., 26. in 27. čl.
U-I-288/00, 21.03.2002, Uradni list RS, št. 32/2002 in OdlUS XI, 44 | 21.03.2002
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavb v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01) (ZPPLPS), 2., 3., 5., 6. 9. in 15. odst. 4. čl. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000), 1. odst. 8. čl., 3. al. 2. odst. 11. čl., 3. odst. 7. in 10. čl.
U-I-258/00, 15.05.2003,
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 110/02) (ZRPJN), 1. odst. 22. čl.
U-I-257/00, 19.10.2000, OdlUS IX, 239 | 19.10.2000
Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) (ZZSV)
U-I-251/00, 23.05.2002, Uradni list RS, št. 50/2002 in OdlUS XI, 86 | 23.05.2002
Sklep o določitvi Slovenskih računovodskih standardov - Uradni list RS, št. 69/93 in 72/93 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) (ZDDPO), 9., 10., 11., 12., 15. čl.
U-I-252/00, 08.10.2003, Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 80 | 08.10.2003
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 8. čl., 1. odst. 15. a čl.
U-I-230/00, 17.04.2003, Uradni list RS, št. 1/2001, Uradni list RS, št. 44/2003 in OdlUS XII, 37 | 17.04.2003
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000) (ZgeoD), 7., 3. al. 2. odst. 28. čl., 48., 50., 1. odst. 52. čl. Zakon o evidenci nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000) (ZENDMPE), 2. al. 3. odst. 48. čl.
U-I-228/00, 08.11.2001, Uradni list RS, št. 101/2000, Uradni list RS, št. 96/2001 in OdlUS X, 182 | 08.11.2001
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/01) (ZVDP), 1. čl. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Uradni list RS, št. 3/2000), drugi stavek 1. odst. 2., 21. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 121 do 140 od 233

OdlUS XI, 80 | 16.05.2002

U-I-270/01

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.

Več

04.03.2004

U-I-257/01

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 6 | 05.02.2004

U-I-233/01

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.

Več

Uradni list RS, št. 113/03 in OdlUS XII, 88 | 06.11.2003

U-I-181/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 62/03) (ZMed),107. čl.

Več

Uradni list RS, št. 97/2003 in OdlUS XII, 78 | 25.09.2003

U-I-146/01

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 4. odst. 80. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), prvi stavek 1. odst. 3. čl., 1. odst. 8., 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 102/2002 in OdlUS XI, 227 | 07.11.2002

U-I-108/01

Zakon o dopolnitvah Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 32/2000) (ZPSPP) Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 18. čl.

Več

04.03.2004

U-I-107/01

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 2/04)(ZJN), 2. odst. 5. čl., 1. odst. 76. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 7 | 05.02.2004

U-I-106/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 1. odst. 82., 2. odst. 82., 5. odst. 82. čl. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega pomena (Uradni list RS, št. 109/02)

Več

Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 81 | 16.10.2003

U-I-38/01

Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95, 47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 59/02)

Več

22.01.2004

U-I-25/01

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.

Več

OdlUS X, 167 | 27.09.2001

U-I-11/01

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)

Več

Uradni list RS, št. 92/2003 in OdlUS XII, 74 | 11.09.2003

U-I-319/00

Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01) (ZP), 79., 2. odst. 181., 200. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. odst. 67. čl., 1. odst. 368. čl.

Več

10.04.2003

U-I-294/00

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 33. b čl. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), 22., 26. in 27. čl.

Več

Uradni list RS, št. 32/2002 in OdlUS XI, 44 | 21.03.2002

U-I-288/00

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavb v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01) (ZPPLPS), 2., 3., 5., 6. 9. in 15. odst. 4. čl. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000), 1. odst. 8. čl., 3. al. 2. odst. 11. čl., 3. odst. 7. in 10. čl.

Več

15.05.2003

U-I-258/00

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 110/02) (ZRPJN), 1. odst. 22. čl.

Več

OdlUS IX, 239 | 19.10.2000

U-I-257/00

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92) (ZZSV)

Več

Uradni list RS, št. 50/2002 in OdlUS XI, 86 | 23.05.2002

U-I-251/00

Sklep o določitvi Slovenskih računovodskih standardov - Uradni list RS, št. 69/93 in 72/93 Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96) (ZDDPO), 9., 10., 11., 12., 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 80 | 08.10.2003

U-I-252/00

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 8. čl., 1. odst. 15. a čl.

Več

Uradni list RS, št. 1/2001, Uradni list RS, št. 44/2003 in OdlUS XII, 37 | 17.04.2003

U-I-230/00

Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000) (ZgeoD), 7., 3. al. 2. odst. 28. čl., 48., 50., 1. odst. 52. čl. Zakon o evidenci nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000) (ZENDMPE), 2. al. 3. odst. 48. čl.

Več

Uradni list RS, št. 101/2000, Uradni list RS, št. 96/2001 in OdlUS X, 182 | 08.11.2001

U-I-228/00

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/01) (ZVDP), 1. čl. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Uradni list RS, št. 3/2000), drugi stavek 1. odst. 2., 21. čl.

Več