Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-213/03, 12.01.2006, Uradni list RS, št. 13/2006 in OdlUS XV, 2 | 12.01.2006
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 86/04 in 26/05 – ur.p.b.) (ZTVP), 314., 315., 324., 329., 353., 4. odst. 354. čl. ter tč. 1 2. odst. 325. čl. Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/2000, 82/01 in 81/05) , 3. odst. 4. čl., 1. al. 1. odst. tarifne št. 52, 1. al. 1. odst. tarifne št. 20 in tarifna št. 7
U-I-205/03, 08.12.2005,
Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPSZ), 3. odst. 4. čl.
U-I-196/03, 07.07.2005, Uradni list RS, št. 69/2005, Uradni list RS, št. 83/2005 in OdlUS XIV, 67 | 07.07.2005
Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) (ZNDM), 3. odst. 21. čl., 4. odst. 21. čl.
U-I-144/03, 10.02.2005,
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 1. odst. 32. čl.
U-I-143/03, 18.11.2004, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 73 | 18.11.2004
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)(ZDDV), 1., 2. in 4. odst. 19. čl. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03 - ur.p.b., 45/04, 97/04 - ur.p.b. in 114/04) (ZDDV), 3., 4. odst. 71. čl.
U-I-140/03, 15.09.2005,
Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) (ZNPosr), 24. čl., 1. in 2. tč. 3. odst. 7. čl.
U-I-127/03, 09.06.2005, Uradni list RS, št. 73/2003, Uradni list RS, št. 68/2005 in OdlUS XIV, 50 | 09.06.2005
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 42/04) (ZISDU), 15., 16., 17. in 18. odst. 236. čl., 237. čl., 1. in 2. odst. 227. čl., 1. in 2. odst. 229. čl.
U-I-103/03, 09.09.2004,
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZad), 67. člen
U-I-59/03, 13.05.2004, Uradni list RS, št. 58/2004, Uradni list RS, št. 61/2004 in OdlUS XIII, 33 | 13.05.2004
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/02) (ZDDPO), 1. in 2. odst. 5. čl., 9. čl.
U-I-11/03, 07.07.2005,
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 40. čl.
U-I-412/02, 17.06.2004, Uradni list RS, št. 75/2004 in OdlUS XIII, 51 | 17.06.2004
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03 - ur.p.b. in 45/04) ZZDDV), 2. odst. 42. čl., 2. odst. 27. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 102. čl.
U-I-392/02, 09.09.2004,
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) (ZZP), 8. čl. Uredba o določitvi kontingentov za uvoz blaga v letu 2002 (Uradni list RS, št. 99/01)
U-I-356/02, 23.09.2004, Uradni list RS, št. 109/2004 in OdlUS XIII, 58 | 23.09.2004
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 406. čl.
U-I-310/02, 11.03.2004, Uradni list RS, št. 33/2004 in OdlUS XIII, 17 | 11.03.2004
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 - popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl., 150., 3. odst. 151. čl.
U-I-308/02, 22.04.2004, Uradni list RS, št. 51/2004 in OdlUS XIII, 31 | 22.04.2004
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 3. odst. 4. čl. in 1. odst. 8. čl.
U-I-274/02, 03.10.2002, OdlUS XI, 204 | 03.10.2002
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 498. čl. in 2. odst. 501. čl.
U-I-225/02, 06.02.2003, Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe
U-I-224/02, 07.04.2005, Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20 | 07.04.2005
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.
U-I-200/02, 13.05.2004, Uradni list RS, št. 58/2004 in OdlUS XIII, 32 | 13.05.2004
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), (ZASP), 1. in 2. tč. 2. odst. 37. čl., 2. odst. 4., 1. in 3. odst. 39., 123., 131. in 135. čl., 2. odst. 144. čl., 145., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl.
U-I-177/02, 10.07.2003, Uradni list RS, št. 54-I/2002, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 72 | 10.07.2003
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), drugi stavek 3. odst. 12., 1. odst. 150. čl. Pravilnik o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01), 2. odst. 4. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 141 do 160 od 302

Uradni list RS, št. 13/2006 in OdlUS XV, 2 | 12.01.2006

U-I-213/03

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 86/04 in 26/05 – ur.p.b.) (ZTVP), 314., 315., 324., 329., 353., 4. odst. 354. čl. ter tč. 1 2. odst. 325. čl. Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/2000, 82/01 in 81/05) , 3. odst. 4. čl., 1. al. 1. odst. tarifne št. 52, 1. al. 1. odst. tarifne št. 20 in tarifna št. 7

Več

08.12.2005

U-I-205/03

Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPSZ), 3. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št. 69/2005, Uradni list RS, št. 83/2005 in OdlUS XIV, 67 | 07.07.2005

U-I-196/03

Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) (ZNDM), 3. odst. 21. čl., 4. odst. 21. čl.

Več

10.02.2005

U-I-144/03

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 1. odst. 32. čl.

Več

Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 73 | 18.11.2004

U-I-143/03

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)(ZDDV), 1., 2. in 4. odst. 19. čl. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03 - ur.p.b., 45/04, 97/04 - ur.p.b. in 114/04) (ZDDV), 3., 4. odst. 71. čl.

Več

15.09.2005

U-I-140/03

Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) (ZNPosr), 24. čl., 1. in 2. tč. 3. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 73/2003, Uradni list RS, št. 68/2005 in OdlUS XIV, 50 | 09.06.2005

U-I-127/03

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02 in 42/04) (ZISDU), 15., 16., 17. in 18. odst. 236. čl., 237. čl., 1. in 2. odst. 227. čl., 1. in 2. odst. 229. čl.

Več

09.09.2004

U-I-103/03

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZad), 67. člen

Več

Uradni list RS, št. 58/2004, Uradni list RS, št. 61/2004 in OdlUS XIII, 33 | 13.05.2004

U-I-59/03

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/02) (ZDDPO), 1. in 2. odst. 5. čl., 9. čl.

Več

07.07.2005

U-I-11/03

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 40. čl.

Več

Uradni list RS, št. 75/2004 in OdlUS XIII, 51 | 17.06.2004

U-I-412/02

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03 - ur.p.b. in 45/04) ZZDDV), 2. odst. 42. čl., 2. odst. 27. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 102. čl.

Več

09.09.2004

U-I-392/02

Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) (ZZP), 8. čl. Uredba o določitvi kontingentov za uvoz blaga v letu 2002 (Uradni list RS, št. 99/01)

Več

Uradni list RS, št. 109/2004 in OdlUS XIII, 58 | 23.09.2004

U-I-356/02

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP) Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 406. čl.

Več

Uradni list RS, št. 33/2004 in OdlUS XIII, 17 | 11.03.2004

U-I-310/02

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 - popr. in 59/02) (CZ), 3. odst. 143. čl., 150., 3. odst. 151. čl.

Več

Uradni list RS, št. 51/2004 in OdlUS XIII, 31 | 22.04.2004

U-I-308/02

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99 in 72/2000) (ZPVAS), 3. odst. 4. čl. in 1. odst. 8. čl.

Več

OdlUS XI, 204 | 03.10.2002

U-I-274/02

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (ZPP), 498. čl. in 2. odst. 501. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 16/2003 in OdlUS XII, 4 | 06.02.2003

U-I-225/02

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02) (ZLPZ), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 46/2005 in OdlUS XIV, 20 | 07.04.2005

U-I-224/02

Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95) (ZSTAMAB), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 58/2004 in OdlUS XIII, 32 | 13.05.2004

U-I-200/02

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), (ZASP), 1. in 2. tč. 2. odst. 37. čl., 2. odst. 4., 1. in 3. odst. 39., 123., 131. in 135. čl., 2. odst. 144. čl., 145., 1. odst. 154. čl. in 3. odst. 189. čl.

Več

Uradni list RS, št. 54-I/2002, Uradni list RS, št. 73/2003 in OdlUS XII, 72 | 10.07.2003

U-I-177/02

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), drugi stavek 3. odst. 12., 1. odst. 150. čl. Pravilnik o načinu vodenja postopkov za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01), 2. odst. 4. čl.

Več