Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-41/97, 13.02.1997, OdlUS VI, 20 | 13.02.1997
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 91/93) (ZDen), 3. al. 2. odst. 25. čl.
U-I-396/96, 13.02.1997, OdlUS VI, 18 | 13.02.1997
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.
U-I-383/96, 06.03.1997, Ur. list RS, št. 17/97 in OdlUS VI, 32 | 06.03.1997
Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) (ZSReg), 5. tč. 1. odst. 4. čl. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94), 4. tč. 1. odst. 4., 26., 39., 46., 51., 54., 65., 69. in 74. čl. ter 102. čl.
U-I-361/96, 21.10.1999, OdlUS VIII, 226 | 21.10.1999
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZ), 57. čl.
U-I-301/96, 16.07.1998, OdlUS VII, 151 | 16.07.1998
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) (ZG), 83. čl.
U-I-159/96, 30.05.1996, OdlUS V, 87 | 30.05.1996
Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.
U-I-150/95, 16.01.1997, OdlUS VI, 6 | 16.01.1997
Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 71/93 in 16/96) (ZPD), 2. tč. 2. odst. 12. čl.
U-I-92/95, 20.09.1995, OdlUS IV, 83 | 20.09.1995
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)
U-I-40/95, 20.09.1995, OdlUS IV, 78 | 20.09.1995
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 7/93 in 48/94) (ZSOS), 9. in 10. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 48/94) (ZSOS-A), 1. odst. 5. čl.
U-I-325/94, 10.10.1996, OdlUS V, 134 | 10.10.1996
Zakon o zavarovalnicah (Ur. list RS, št. 64/94) (ZZav), 1. tč. 4. odst. 50. čl.
U-I-153/94, 05.10.1995, OdlUS IV, 92 | 05.10.1995
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94) (ZDSS), 1. odst. 73. čl.
U-I-137/94, 09.10.1997, OdlUS VI, 125 | 09.10.1997
Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) (ZJG), 2. odst. 45. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija, (Uradni list RS, št. 18/94), (ZRTVS), 3. odst. 3. čl.
U-I-197/93, 03.03.1994, OdlUS III, 19 | 03.03.1994
Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)
U-I-192/93, 12.10.1995, OdlUS IV, 103 | 12.10.1995
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 6., 19., 22., 23., 2. odst. 25. čl. in 2. odst. 60. čl.
U-I-76/93, 07.10.1993, OdlUS II, 84 | 07.10.1993
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.
U-I-14/91, 05.05.1994, OdlUS III, 46 | 05.05.1994
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 141 do 156 od 156

OdlUS VI, 20 | 13.02.1997

U-I-41/97

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 91/93) (ZDen), 3. al. 2. odst. 25. čl.

Več

OdlUS VI, 18 | 13.02.1997

U-I-396/96

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.

Več

Ur. list RS, št. 17/97 in OdlUS VI, 32 | 06.03.1997

U-I-383/96

Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) (ZSReg), 5. tč. 1. odst. 4. čl. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94), 4. tč. 1. odst. 4., 26., 39., 46., 51., 54., 65., 69. in 74. čl. ter 102. čl.

Več

OdlUS VIII, 226 | 21.10.1999

U-I-361/96

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94 in 35/96) (ZZ), 57. čl.

Več

OdlUS VII, 151 | 16.07.1998

U-I-301/96

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) (ZG), 83. čl.

Več

OdlUS V, 87 | 30.05.1996

U-I-159/96

Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 18/96), 66., 1. odst. 67., 69. in 2. odst. 73. čl. Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 18/96), 26., 101. in 235. čl.

Več

OdlUS VI, 6 | 16.01.1997

U-I-150/95

Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 71/93 in 16/96) (ZPD), 2. tč. 2. odst. 12. čl.

Več

OdlUS IV, 83 | 20.09.1995

U-I-92/95

Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in 26/92) (ZNKD)

Več

OdlUS IV, 78 | 20.09.1995

U-I-40/95

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 7/93 in 48/94) (ZSOS), 9. in 10. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št. 48/94) (ZSOS-A), 1. odst. 5. čl.

Več

OdlUS V, 134 | 10.10.1996

U-I-325/94

Zakon o zavarovalnicah (Ur. list RS, št. 64/94) (ZZav), 1. tč. 4. odst. 50. čl.

Več

OdlUS IV, 92 | 05.10.1995

U-I-153/94

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. list RS, št. 19/94) (ZDSS), 1. odst. 73. čl.

Več

OdlUS VI, 125 | 09.10.1997

U-I-137/94

Zakon o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) (ZJG), 2. odst. 45. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija, (Uradni list RS, št. 18/94), (ZRTVS), 3. odst. 3. čl.

Več

OdlUS III, 19 | 03.03.1994

U-I-197/93

Zakon o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92) (ZPD)

Več

OdlUS IV, 103 | 12.10.1995

U-I-192/93

Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91) (ZDen), 6., 19., 22., 23., 2. odst. 25. čl. in 2. odst. 60. čl.

Več

OdlUS II, 84 | 07.10.1993

U-I-76/93

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, ŠT. 55/92 in 7/93) (ZLPP), 2. in 3. odst. 13. čl. in 14. čl.

Več

OdlUS III, 46 | 05.05.1994

U-I-14/91

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 43/90) (ZRTVS-90-B)

Več