Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-164/00, 03.07.2003,
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 3. odst. 47., 1. odst. 34. čl.
U-I-169/00, 14.11.2002, Uradni list RS, št. 105/2002 in OdlUS XI, 231 | 14.11.2002
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97 in 78/99) (ZJN), 5. tč. 1. odst. 19. čl. in 1. al. 1. odst. 45. čl. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, popr.), (ZRPJN), 3. odst. 23. čl. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponujene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99), 8. tč. 3. čl. in 1. tč. 1. odst. 4. čl.
U-I-160/00, 19.04.2001, OdlUS X, 79 | 19.04.2001
Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), 1. in 2. tč. 1. odst. 9. čl. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00), 1. čl.
U-I-156/00, 14.09.2000, OdlUS IX, 204 | 14.09.2000
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) (ZJN)
U-I-135/00, 09.10.2002, Uradni list RS, št. 50/2002, Uradni list RS, št. 93/2002 in OdlUS XI, 211 | 09.10.2002
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 1210/99) (ZFPPod), posamezne določbe
U-I-117/00, 19.04.2001, Uradni list RS, št. 44/2000, Uradni list RS, št. 40/2001 in OdlUS X, 77 | 19.04.2001
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ)
U-I-8/00, 10.05.2001, Uradni list RS, št. 35/2000, Uradni list RS, št. 43/2001 in OdlUS X, 84 | 10.05.2001
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99) (ZPPLPS), 7. čl.
U-I-7/00, 16.01.2003,
Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.
U-I-268/99, 07.11.2002, Uradni list RS, št. 99/2002 in OdlUS XI, 226 | 07.11.2002
Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS št. 34/90, 14/91, 39/96, 20/98, 70/2000 in 93/01) (ZST), 4. odst. tarifna številka 3
U-I-264/99, 28.09.2000, Uradni list RS, št. 97/2000 in OdlUS IX, 226 | 28.09.2000
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) (ZFPPod), 38. čl. Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99 in 78/99)
U-I-249/99, 08.11.2001, OdlUS X, 186 | 08.11.2001
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 2. odst. 4., in 3. odst. 7. čl.
U-I-208/99, 19.01.2001, Uradni list RS, št. 6/2000, Uradni list RS, št. 12/2001 and OdlUS X, 11 | 19.01.2001
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 6., 2. odst. 13., 18., 19., 20., 27., 1. in 11. odst. 51., 63. čl.
U-I-188/99, 20.09.2001, Uradni list RS, št. 82/2001 in OdlUS X, 160 | 20.09.2001
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 1. odst. 45. čl.
U-I-183/99, 04.07.2002, Uradni list RS, št. 65/2002 in OdlUS XI, 149 | 04.07.2002
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) (ZTel), 4. odst. 35. čl. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99)
U-I-173/99, 02.03.2000, Uradni list RS, št. 27/2000 in OdlUS IX, 31 | 02.03.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) (ZDDV), 14. tč. 25. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 2. odst. 47. čl.
U-I-131/99, 11.04.2002, OdlUS XI, 62 | 11.04.2002
Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)
U-I-96/99, 03.02.2000, Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.
U-I-78/99, 29.06.2000, Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 181 | 29.06.2000
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.
U-I-60/99, 04.10.2001, Uradni list RS, št. 16/99, Uradni list RS, št. 91/2001 in OdlUS X, 168 | 04.10.2001
Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.
U-I-306/98, 11.04.2002, Uradni list RS, št. 37/2002 in OdlUS XI, 60 | 11.04.2002
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/98, 29/86 in 59/96) (ZGO), 25., 49. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 141 do 160 od 233

03.07.2003

U-I-164/00

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 3. odst. 47., 1. odst. 34. čl.

Več

Uradni list RS, št. 105/2002 in OdlUS XI, 231 | 14.11.2002

U-I-169/00

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97 in 78/99) (ZJN), 5. tč. 1. odst. 19. čl. in 1. al. 1. odst. 45. čl. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, popr.), (ZRPJN), 3. odst. 23. čl. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponujene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97, 63/97 in 84/99), 8. tč. 3. čl. in 1. tč. 1. odst. 4. čl.

Več

OdlUS X, 79 | 19.04.2001

U-I-160/00

Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) (ZKC), 1. in 2. tč. 1. odst. 9. čl. Uredba o določitvi najvišje povprečne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00), 1. čl.

Več

OdlUS IX, 204 | 14.09.2000

U-I-156/00

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) (ZJN)

Več

Uradni list RS, št. 50/2002, Uradni list RS, št. 93/2002 in OdlUS XI, 211 | 09.10.2002

U-I-135/00

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 1210/99) (ZFPPod), posamezne določbe

Več

Uradni list RS, št. 44/2000, Uradni list RS, št. 40/2001 in OdlUS X, 77 | 19.04.2001

U-I-117/00

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/2000) (ZLPZ)

Več

Uradni list RS, št. 35/2000, Uradni list RS, št. 43/2001 in OdlUS X, 84 | 10.05.2001

U-I-8/00

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99) (ZPPLPS), 7. čl.

Več

16.01.2003

U-I-7/00

Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89), (ZOR), 103. do 110. čl.

Več

Uradni list RS, št. 99/2002 in OdlUS XI, 226 | 07.11.2002

U-I-268/99

Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS št. 34/90, 14/91, 39/96, 20/98, 70/2000 in 93/01) (ZST), 4. odst. tarifna številka 3

Več

Uradni list RS, št. 97/2000 in OdlUS IX, 226 | 28.09.2000

U-I-264/99

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) (ZFPPod), 38. čl. Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99 in 78/99)

Več

OdlUS X, 186 | 08.11.2001

U-I-249/99

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 2. odst. 4., in 3. odst. 7. čl.

Več

Uradni list RS, št. 6/2000, Uradni list RS, št. 12/2001 and OdlUS X, 11 | 19.01.2001

U-I-208/99

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 6., 2. odst. 13., 18., 19., 20., 27., 1. in 11. odst. 51., 63. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/2001 in OdlUS X, 160 | 20.09.2001

U-I-188/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) (ZDDV), 1. odst. 45. čl.

Več

Uradni list RS, št. 65/2002 in OdlUS XI, 149 | 04.07.2002

U-I-183/99

Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) (ZTel), 4. odst. 35. čl. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98 in 92/99)

Več

Uradni list RS, št. 27/2000 in OdlUS IX, 31 | 02.03.2000

U-I-173/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 110/99) (ZDDV), 14. tč. 25. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 2. odst. 47. čl.

Več

OdlUS XI, 62 | 11.04.2002

U-I-131/99

Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RTS, št. 86/98) (ZZSP98), 4. čl. Javni poziv za dodelitev sredstev gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest - ODM 1998 (Uradni list RS, št. 2/99 in 6/99 - popr.)

Več

Uradni list RS, št. 17/2000 in OdlUS IX, 14 | 03.02.2000

U-I-96/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV), tč. 1. čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 110/99), 49. čl.

Več

Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 181 | 29.06.2000

U-I-78/99

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) (ZDDV) Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/2000), 1. odst. 120. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/99, Uradni list RS, št. 91/2001 in OdlUS X, 168 | 04.10.2001

U-I-60/99

Zakon o spremembi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 12/99) (ZZLPPO-A) Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) (ZPSPID), 2. odst. 39. čl.

Več

Uradni list RS, št. 37/2002 in OdlUS XI, 60 | 11.04.2002

U-I-306/98

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/98, 29/86 in 59/96) (ZGO), 25., 49. čl.

Več