Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-302/98, 14.10.1998, Uradni list RS, št. 67/98, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187 | 14.10.1998
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 4. odst. 3., 20. čl.
U-I-293/98, 22.03.2001, Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 54 | 22.03.2001
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 14. čl.
U-I-252/98, 12.11.1998, Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 201 | 12.11.1998
Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US), 3., 1. odst. 4. čl.
U-I-236/98, 16.05.2002, OdlUS XI, 84 | 16.05.2002
Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.
U-I-152/98, 15.07.1999, OdlUS VIII, 190 | 15.07.1999
Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - p., 12/93 - odl. US, 71/93, 35/94 - odl. US, 16/96, 75/96 - odl. US, 57/97, 3/98, 7/98 - odl. US, 24/98 - odl. US, 35/98 in 56/98 - odl. US) (ZPD), 1. tč. 1. odst. 9. čl., 2. odst. 12. čl. in 5. tč. tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US in 5/97 - odl. US), 2. odst. 19. čl.
U-I-91/98, 16.07.1999, Uradni list RS, št. 40/99, Uradni list RS, št. 61/99 in OdlUS VIII, 196 | 16.07.1999
Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97 in 84/98) (ZPDVBH), 3., 15. čl.
U-I-58/98, 14.01.1999, Uradni list RS, št. 7/99 in OdlUS VIII, 2 | 14.01.1999
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p., 54/96 in 48/98) (ZPCP), 33. čl. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97 in 3/98) Pravilnik o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 79/97)
U-I-35/98, 14.01.1999, OdlUS VIII, 9 | 14.01.1999
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.
U-I-18/98, 19.04.2001, Uradni list RS, št. 37/2001 in OdlUS X, 76 | 19.04.2001
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. odst. 34. čl. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997 (Uradni list RS, št. 84/97 in 3/98), 3.3.2. in 3.3.3. tč. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998 (Uradni list RS, št. 90/98), 3.3.1. in 3.3.2. tč. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1999 (Uradni list RS, št. 59/99), 3.3.1. in 3.3.2. tč.
U-I-16/98, 05.07.2001, Uradni list RS, št. 62/2001 in OdlUS X, 144 | 05.07.2001
Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) (ZT), 17. čl. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98, 36/2000 in 19/01) Odlok Mestne občine Ljubljana o merilih za določanje dežurstev prodajaln (Uradni list RS, št. 113/2000)
U-I-322/97, 09.12.1999, Uradni list RS, št. 1/2000 in OdlUS VIII, 274 | 09.12.1999
Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96 in 34/96) (ZDDPO), 6. al. 13. čl., 19., 27. in 56. čl.
U-I-302/97, 15.06.2000, Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 158 | 15.06.2000
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) (ZSDU), 1. odst. 79. čl.
U-I-300/97, 12.11.1998, Uradni list RS, št. 79/98 in OdlUS VII, 200 | 12.11.1998
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95 in 22/97) (ZPVAS), 4. odst. 8. čl.
U-I-288/97, 22.01.1998, Uradni list RS, št. 7/98 in OdlUS VII, 12 | 22.01.1998
Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US, 65/95 - odl. US 5/97 - odl. US), 6. odst. 16. čl.
U-I-173/97, 21.01.1999, Uradni list RS, št. 9/99 in OdlUS VIII, 14 | 21.01.1999
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in 1/96) (ZVO) Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75 - s spremembami) (ZRud)
U-I-141/97, 22.11.2001, Uradni list RS, št. 104/2001 in OdlUS X, 193 | 22.11.2001
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96) (ZOUTI), 1. odst. 10. čl.
U-I-140/97, 07.05.1998, Uradni list RS, št. 35/97 in OdlUS VII, 82 | 07.05.1998
Zakon o igrah na srečo (ZIS), 3. odst. 128. čl.
U-I-48/97, 06.07.2000, Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 185 | 06.07.2000
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in 26/90) (ZPPDUP), 2. čl. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/94), 8. tč. 1. odst. 5. čl.
U-I-398/96, 15.06.2000, Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 159 | 15.06.2000
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. in 2. odst. 8. čl.
U-I-396/96, 13.02.1997, OdlUS VI, 18 | 13.02.1997
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 233

Uradni list RS, št. 67/98, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187 | 14.10.1998

U-I-302/98

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) (ZZLPPO), 4. odst. 3., 20. čl.

Več

Uradni list RS, št. 28/01 in OdlUS X, 54 | 22.03.2001

U-I-293/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - popr., 54/96, 48/98 in 65/99) (ZPCP), 14. čl.

Več

Uradni list RS, št. 82/98 in OdlUS VII, 201 | 12.11.1998

U-I-252/98

Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97 in 76/97 - odl. US), 3., 1. odst. 4. čl.

Več

OdlUS XI, 84 | 16.05.2002

U-I-236/98

Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91, 58/93 in 65/93) (ZCS), 1. odst. 14. čl.

Več

OdlUS VIII, 190 | 15.07.1999

U-I-152/98

Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - p., 12/93 - odl. US, 71/93, 35/94 - odl. US, 16/96, 75/96 - odl. US, 57/97, 3/98, 7/98 - odl. US, 24/98 - odl. US, 35/98 in 56/98 - odl. US) (ZPD), 1. tč. 1. odst. 9. čl., 2. odst. 12. čl. in 5. tč. tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US in 5/97 - odl. US), 2. odst. 19. čl.

Več

Uradni list RS, št. 40/99, Uradni list RS, št. 61/99 in OdlUS VIII, 196 | 16.07.1999

U-I-91/98

Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97 in 84/98) (ZPDVBH), 3., 15. čl.

Več

Uradni list RS, št. 7/99 in OdlUS VIII, 2 | 14.01.1999

U-I-58/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p., 54/96 in 48/98) (ZPCP), 33. čl. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97 in 3/98) Pravilnik o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 79/97)

Več

OdlUS VIII, 9 | 14.01.1999

U-I-35/98

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 37/2001 in OdlUS X, 76 | 19.04.2001

U-I-18/98

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. odst. 34. čl. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997 (Uradni list RS, št. 84/97 in 3/98), 3.3.2. in 3.3.3. tč. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998 (Uradni list RS, št. 90/98), 3.3.1. in 3.3.2. tč. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1999 (Uradni list RS, št. 59/99), 3.3.1. in 3.3.2. tč.

Več

Uradni list RS, št. 62/2001 in OdlUS X, 144 | 05.07.2001

U-I-16/98

Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) (ZT), 17. čl. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98, 36/2000 in 19/01) Odlok Mestne občine Ljubljana o merilih za določanje dežurstev prodajaln (Uradni list RS, št. 113/2000)

Več

Uradni list RS, št. 1/2000 in OdlUS VIII, 274 | 09.12.1999

U-I-322/97

Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96 in 34/96) (ZDDPO), 6. al. 13. čl., 19., 27. in 56. čl.

Več

Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 158 | 15.06.2000

U-I-302/97

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) (ZSDU), 1. odst. 79. čl.

Več

Uradni list RS, št. 79/98 in OdlUS VII, 200 | 12.11.1998

U-I-300/97

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95 in 22/97) (ZPVAS), 4. odst. 8. čl.

Več

Uradni list RS, št. 7/98 in OdlUS VII, 12 | 22.01.1998

U-I-288/97

Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 - odl. US, 65/95 - odl. US 5/97 - odl. US), 6. odst. 16. čl.

Več

Uradni list RS, št. 9/99 in OdlUS VIII, 14 | 21.01.1999

U-I-173/97

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in 1/96) (ZVO) Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75 - s spremembami) (ZRud)

Več

Uradni list RS, št. 104/2001 in OdlUS X, 193 | 22.11.2001

U-I-141/97

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96) (ZOUTI), 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 35/97 in OdlUS VII, 82 | 07.05.1998

U-I-140/97

Zakon o igrah na srečo (ZIS), 3. odst. 128. čl.

Več

Uradni list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX, 185 | 06.07.2000

U-I-48/97

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in 26/90) (ZPPDUP), 2. čl. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/94), 8. tč. 1. odst. 5. čl.

Več

Uradni list RS, št. 61/2000 in OdlUS IX, 159 | 15.06.2000

U-I-398/96

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) (ZISDU), 1. in 2. odst. 8. čl.

Več

OdlUS VI, 18 | 13.02.1997

U-I-396/96

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 7/93 in 38/94) (ZZZPB), 15. al. 1. odst. 19. čl.

Več