Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-219/07, 15.05.2008, Neobjavljeno
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.
U-I-187/07, 15.10.2008, Neobjavljeno
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 83. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnega prostorskega načrta M 63 v Moravčah (Vestnik Občine Moravče, št. 4/07)
U-I-184/07, 12.06.2008, Neobjavljeno
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.
U-I-165/07, 17.01.2008, Neobjavljeno
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.
U-I-151/07, 18.09.2008, Neobjavljeno
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)
U-I-124/07, 06.02.2008, Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.
U-I-116/07, 25.05.2007, Neobjavljeno
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 1. odst. 4. čl., 1. odst. 5. čl. in 5. odst. 23. čl.
U-I-85/07, 02.10.2008, Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 4. odst. 95. čl.
U-I-346/07, 05.02.2009, Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.
U-I-75/07, 11.12.2008, Neobjavljeno
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376. čl.
U-I-74/07, 06.02.2008, Neobjavljeno
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.
U-I-56/07, 25.09.2008, Neobjavljeno
Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 14/07) (ZGO), 4., 10., 12., 16., 21. in 27. čl.
U-I-51/07, 20.11.2008, Neobjavljeno
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) (ZDSS), 40. čl.
U-I-31/07, 11.09.2008, Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)
U-I-28/07, 22.02.2007, Neobjavljeno
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.
U-I-19/07, 30.05.2008, Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 1. odst. 42. čl.
U-I-6/07, 06.02.2008, Neobjavljeno
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b.) (ZMed), 2. odst. 112. čl.
U-I-473/06, 13.03.2008, Neobjavljeno
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) (ZVOP), 79., 80. in 81. čl.
U-I-258/07, Up-, 2482/06, 15.05.2008, Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 2. odst. 110. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 214/2006 z dne 10. 10. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 71/2006 z dne 16. 2. 2006 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 364/2005 z dne 1. 12. 2005
U-I-440/06, 04.12.2008, Neobjavljeno
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 − ur. p. b. in 68/08) (ZASP), 1. in 2. odst. 38. čl. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 328

Neobjavljeno | 15.05.2008

U-I-219/07

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.10.2008

U-I-187/07

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 83. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnega prostorskega načrta M 63 v Moravčah (Vestnik Občine Moravče, št. 4/07)

Več

Neobjavljeno | 12.06.2008

U-I-184/07

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.

Več

Neobjavljeno | 17.01.2008

U-I-165/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.

Več

Neobjavljeno | 18.09.2008

U-I-151/07

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)

Več

Neobjavljeno | 06.02.2008

U-I-124/07

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 6. tč. 5. odst. 79. čl. in 2. odst. 80. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.05.2007

U-I-116/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 1. odst. 4. čl., 1. odst. 5. čl. in 5. odst. 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 02.10.2008

U-I-85/07

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 4. odst. 95. čl.

Več

Neobjavljeno | 05.02.2009

U-I-346/07

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 2. odst. 66. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.12.2008

U-I-75/07

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04) (OZ), 376. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.02.2008

U-I-74/07

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – ur. p. b.) (ZOZP), 18. čl.

Več

Neobjavljeno | 25.09.2008

U-I-56/07

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 14/07) (ZGO), 4., 10., 12., 16., 21. in 27. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.11.2008

U-I-51/07

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04) (ZDSS), 40. čl.

Več

Neobjavljeno | 11.09.2008

U-I-31/07

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b.) (ZZVZZ), 62. d čl. Pravilnik o vrsti podatkov za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih dolžni zagotavljati izvajalci zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/07)

Več

Neobjavljeno | 22.02.2007

U-I-28/07

Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.05.2008

U-I-19/07

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 1. odst. 42. čl.

Več

Neobjavljeno | 06.02.2008

U-I-6/07

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b.) (ZMed), 2. odst. 112. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.03.2008

U-I-473/06

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) (ZVOP), 79., 80. in 81. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.05.2008

U-I-258/07, Up-, 2482/06

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 2. odst. 110. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 214/2006 z dne 10. 10. 2006 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 71/2006 z dne 16. 2. 2006 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 364/2005 z dne 1. 12. 2005

Več

Neobjavljeno | 04.12.2008

U-I-440/06

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 − ur. p. b. in 68/08) (ZASP), 1. in 2. odst. 38. čl. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06)

Več