Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-190/08, 22.10.2008,
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b. in 93/07) (ZIZ), 4. odst. 178. čl.
U-I-191/08, 18.09.2008,
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), 2. odst. 141. čl.
U-I-154/08, 19.06.2008,
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 1. in 5. al. 1. odst. 30. čl., 1. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1. odst. 33. čl., 2. odst. 36. čl. in 36.a čl.
U-I-133/08, 12.06.2008,
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 40. čl.
U-I-84/08, 12.02.2009,
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 161. in 162. čl.
U-I-66/08, 11.12.2008, Uradni list RS, št. 49/2008, Uradni list RS, št. 121/2008 in OdlUS XVII, 73 | 11.12.2008
Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07 in 7/08) (ZPNPID), posamezne določbe
U-I-47/08, 10.04.2008,
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 40. čl., 1 in 2. al. 1. odst. 41. čl. in 2. odst. 41. čl.
U-I-12/08, 15.01.2009,
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 57/08 in 69/08) (ZJC), 68. čl.
U-I-350/07, 18.09.2008,
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 12/99 in 79/01) (ZZLPPO), 1. odst. 6. čl.
U-I-250/07, 03.07.2008,
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 5. odst. 24. čl.
U-I-238/07, 02.04.2009, Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 13 | 02.04.2009
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 – popr., 110/02, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07 in 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), posamezne določbe
U-I-234/07, 09.10.2008,
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b.) (ZDDPO), 29. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDPO), 84. čl.
U-I-225/07, Up-2783/07, 05.02.2009,
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) (CZ), 1. odst. 175. a čl.
U-I-235/07, 04.12.2008,
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – ur. p. b.) (ZKZ), 5. odst. 24. čl.
U-I-222/07, 25.09.2008,
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 40/07) (OZ), 3. čl.
U-I-219/07, 15.05.2008,
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.
U-I-187/07, 15.10.2008,
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 83. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnega prostorskega načrta M 63 v Moravčah (Vestnik Občine Moravče, št. 4/07)
U-I-184/07, 12.06.2008,
Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.
U-I-165/07, 17.01.2008,
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.
U-I-151/07, 18.09.2008,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 421

22.10.2008

U-I-190/08

Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b. in 93/07) (ZIZ), 4. odst. 178. čl.

Več

18.09.2008

U-I-191/08

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), 2. odst. 141. čl.

Več

19.06.2008

U-I-154/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 1. in 5. al. 1. odst. 30. čl., 1. in 5. al. 1. odst. 31. čl., 1. odst. 33. čl., 2. odst. 36. čl. in 36.a čl.

Več

12.06.2008

U-I-133/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 40. čl.

Več

12.02.2009

U-I-84/08

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 161. in 162. čl.

Več

Uradni list RS, št. 49/2008, Uradni list RS, št. 121/2008 in OdlUS XVII, 73 | 11.12.2008

U-I-66/08

Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07 in 7/08) (ZPNPID), posamezne določbe

Več

10.04.2008

U-I-47/08

Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07) (ZZasV), 40. čl., 1 in 2. al. 1. odst. 41. čl. in 2. odst. 41. čl.

Več

15.01.2009

U-I-12/08

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 57/08 in 69/08) (ZJC), 68. čl.

Več

18.09.2008

U-I-350/07

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 12/99 in 79/01) (ZZLPPO), 1. odst. 6. čl.

Več

03.07.2008

U-I-250/07

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) (SZ), 5. odst. 24. čl.

Več

Uradni list RS, št. 32/2009 in OdlUS XVIII, 13 | 02.04.2009

U-I-238/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 – popr., 110/02, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07 in 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), posamezne določbe

Več

09.10.2008

U-I-234/07

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b.) (ZDDPO), 29. čl. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDPO), 84. čl.

Več

05.02.2009

U-I-225/07, Up-2783/07

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) (CZ), 1. odst. 175. a čl.

Več

04.12.2008

U-I-235/07

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – ur. p. b.) (ZKZ), 5. odst. 24. čl.

Več

25.09.2008

U-I-222/07

Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 40/07) (OZ), 3. čl.

Več

15.05.2008

U-I-219/07

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.) (ZVPot), 40. čl.

Več

15.10.2008

U-I-187/07

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 83. čl. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnega prostorskega načrta M 63 v Moravčah (Vestnik Občine Moravče, št. 4/07)

Več

12.06.2008

U-I-184/07

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZTro), 8., 13., 13.a, 16., 17. in 18. čl.

Več

17.01.2008

U-I-165/07

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZRPJN), 9. čl.

Več

18.09.2008

U-I-151/07

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03)

Več