Odločitve*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.Številka zadeve, Datum rešitve, Objava
U-I-40/02, 27.01.2005,
Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPPOSZ), 2. stavka 3. odst. 2. čl.
U-I-3/02, 18.11.2004, Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 76 | 18.11.2004
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/2000, 85/01, 22/02, 101/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZIS), 92., 94. in 1. odst. 97. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01) (ZIS), 18. in 1. odst. 37. čl.
U-I-24/02, 09.06.2005,
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03, 20/04 – ur.p.b.), (ZPIZ), 225. čl. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99) in V. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/2000), 9. al. 16. čl. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 23/92), 3. tč. II. tč.
U-I-270/01, 16.05.2002, OdlUS XI, 80 | 16.05.2002
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.
U-I-272/01, 04.12.2003,
Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96, 82/97, 27/98, 1/2000 in 14/03 - ur.p.b.) (ZDDPO), 1. odst. 23., 1. odst. 43. čl.
U-I-264/01, 22.01.2004,
Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) (ZZav), 2. odst. 14. čl. Zavarovalni statistični standardi 5 - izravnalne rezervacije z dne 7. 6. 1995, ki ga je sprejel Statistični zavarovalni biro
U-I-257/01, 04.03.2004,
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.
U-I-255/01, 25.09.2003,
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 76/03) (ZVCP), 67., 68. in 78. čl.
U-I-233/01, 05.02.2004, Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 6 | 05.02.2004
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.
U-I-181/01, 06.11.2003, Uradni list RS, št. 113/03 in OdlUS XII, 88 | 06.11.2003
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 62/03) (ZMed),107. čl.
U-I-146/01, 25.09.2003, Uradni list RS, št. 97/2003 in OdlUS XII, 78 | 25.09.2003
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 4. odst. 80. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), prvi stavek 1. odst. 3. čl., 1. odst. 8., 1. odst. 10. čl.
U-I-108/01, 07.11.2002, Uradni list RS, št. 102/2002 in OdlUS XI, 227 | 07.11.2002
Zakon o dopolnitvah Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 32/2000) (ZPSPP) Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 18. čl.
U-I-107/01, 04.03.2004,
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 2/04)(ZJN), 2. odst. 5. čl., 1. odst. 76. čl.
U-I-106/01, 05.02.2004, Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 7 | 05.02.2004
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 1. odst. 82., 2. odst. 82., 5. odst. 82. čl. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega pomena (Uradni list RS, št. 109/02)
U-I-76/01, 12.11.2003,
Uredba za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/2000, 40/01 in 65/02), 375. čl.
U-I-38/01, 16.10.2003, Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 81 | 16.10.2003
Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95, 47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 59/02)
U-I-25/01, 22.01.2004,
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.
U-I-18/01, 20.09.2001, OdlUS X, 162 | 20.09.2001
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99 - popr.), 4. odst. 154. čl.
U-I-11/01, 27.09.2001, OdlUS X, 167 | 27.09.2001
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)
U-I-319/00, 11.09.2003, Uradni list RS, št. 92/2003 in OdlUS XII, 74 | 11.09.2003
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01) (ZP), 79., 2. odst. 181., 200. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. odst. 67. čl., 1. odst. 368. čl.

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali izključiti tudi iskanje odločitev v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 302

27.01.2005

U-I-40/02

Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPPOSZ), 2. stavka 3. odst. 2. čl.

Več

Uradni list RS, št. 60/2002, Uradni list RS, št. 132/2004 in OdlUS XIII, 76 | 18.11.2004

U-I-3/02

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/2000, 85/01, 22/02, 101/03 in 134/03 - ur.p.b.) (ZIS), 92., 94. in 1. odst. 97. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01) (ZIS), 18. in 1. odst. 37. čl.

Več

09.06.2005

U-I-24/02

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03, 20/04 – ur.p.b.), (ZPIZ), 225. čl. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99) in V. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/2000), 9. al. 16. čl. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 23/92), 3. tč. II. tč.

Več

OdlUS XI, 80 | 16.05.2002

U-I-270/01

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 17/2000) (ZJOSS-B), 7. a čl.

Več

04.12.2003

U-I-272/01

Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96, 34/96, 82/97, 27/98, 1/2000 in 14/03 - ur.p.b.) (ZDDPO), 1. odst. 23., 1. odst. 43. čl.

Več

22.01.2004

U-I-264/01

Zakon o zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94) (ZZav), 2. odst. 14. čl. Zavarovalni statistični standardi 5 - izravnalne rezervacije z dne 7. 6. 1995, ki ga je sprejel Statistični zavarovalni biro

Več

04.03.2004

U-I-257/01

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) (ZPPSL), 6. odst. 43., 47., 48., 49. a, 49. b, 49. c in 49. č čl., 2. odst. 55., 2. in 3. odst. 56. čl., 1. odst. 56. čl.

Več

25.09.2003

U-I-255/01

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 76/03) (ZVCP), 67., 68. in 78. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 6 | 05.02.2004

U-I-233/01

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) (ZDavP), 2. stavek 2. odst. 20. čl., 1. stavek 2. odst. 20. in 1. odst. 20. čl.

Več

Uradni list RS, št. 113/03 in OdlUS XII, 88 | 06.11.2003

U-I-181/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 62/03) (ZMed),107. čl.

Več

Uradni list RS, št. 97/2003 in OdlUS XII, 78 | 25.09.2003

U-I-146/01

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (ZVCP), 4. odst. 80. čl. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), prvi stavek 1. odst. 3. čl., 1. odst. 8., 1. odst. 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 102/2002 in OdlUS XI, 227 | 07.11.2002

U-I-108/01

Zakon o dopolnitvah Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list RS, št. 32/2000) (ZPSPP) Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) (ZPSPP), 18. čl.

Več

04.03.2004

U-I-107/01

Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 2/04)(ZJN), 2. odst. 5. čl., 1. odst. 76. čl.

Več

Uradni list RS, št. 16/2004 in OdlUS XIII, 7 | 05.02.2004

U-I-106/01

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) (ZMed), 1. odst. 82., 2. odst. 82., 5. odst. 82. čl. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega pomena (Uradni list RS, št. 109/02)

Več

12.11.2003

U-I-76/01

Uredba za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/2000, 40/01 in 65/02), 375. čl.

Več

Uradni list RS, št. 105/2003 in OdlUS XII, 81 | 16.10.2003

U-I-38/01

Odlok o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 20/95, 47/95, 21/97, 57/98, 66/2000 in 18/02) Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 59/02)

Več

22.01.2004

U-I-25/01

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/2000, 7/02 in 67/02) (ZZMP), 2. tč. 1. odst. 45. čl.

Več

OdlUS X, 162 | 20.09.2001

U-I-18/01

Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99 - popr.), 4. odst. 154. čl.

Več

OdlUS X, 167 | 27.09.2001

U-I-11/01

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) (ZPOmK)

Več

Uradni list RS, št. 92/2003 in OdlUS XII, 74 | 11.09.2003

U-I-319/00

Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01) (ZP), 79., 2. odst. 181., 200. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70-2/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. odst. 67. čl., 1. odst. 368. čl.

Več