Pogoji uporabe

Uporabnik mora upoštevati, da se na spletnem mestu Ustavnega sodišča odločitve Ustavnega sodišča praviloma objavljajo pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Ne glede na to pravne posledice odločitev v zadevah presoje ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa začnejo učinkovati po objavi odločitve v Uradnem listu Republike Slovenije, če Ustavno sodišče ne odloči drugače.

Odgovornost Ustavnega sodišča za stvarne in pravne napake na informacijah je izključena. Uradni dokumenti, objavljeni na naših spletnih straneh, ne štejejo za uradna besedila. Uporabniku priporočamo, da ob sprejemu pomembne odločitve na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri pristojnem organu oziroma preveri besedilo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za posledice takšnih sprememb.

Vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na spletnih straneh Ustavnega sodišča Republike Slovenije, so proste posebnega avtorskega pravnega varstva in so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom, s tem, da je uporabniku dovoljeno povzemanje vsebine naših spletnih strani tako, da pri vsaki uporabi navede vir in avtorstvo. Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenim, v skladu s predpisi odgovarja za posledice. Objavljena besedila predpisov in odločitev Ustavnega sodišča se lahko povzemajo, ne da bi bilo treba za to navesti vir. Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za katere Ustavno sodišče Republike Slovenije ne sprejema odgovornosti.

Ustavno sodišče Republike Slovenije si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega mesta. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si Ustavno sodišče Republike Slovenije pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega mesta oziroma motenj dostopa. Ustavno sodišče Republike Slovenije ni odgovorno za morebitno občasno nedelovanje spletne strani in s tem povezane nevšečnosti.