Številka: Su-X-17/19-7
Datum: 12. 6. 2019

                                       
POPRAVEK DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana