I. UVOD
 
Ustavno sodišče je varuh Ustave. Po prvem odstavku 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Člen 3 ZUstS določa, da je delo Ustavnega sodišča javno v skladu z določbami tega zakona. Javnost dela zagotavlja predsednica oziroma predsednik Ustavnega sodišča, med drugim tudi z letnim poročilom o delu Ustavnega sodišča in z njegovo javno predstavitvijo (drugi odstavek 23. člena Poslovnika Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.).
 
Že nekaj let zapovrstjo so predsedniki Ustavnega sodišča predstavljali letno poročilo o delu Ustavnega sodišča ob praznovanju Dneva ustavnosti, ki ga je Ustavno sodišče leta 2003 počastilo že sedmič. V preteklem letu se je Ustavno sodišče odločilo, da praznovanje Dneva ustavnosti nameni le počastitvi sprejema Ustave. Slavnostni govornik na zadnjem Dnevu ustavnosti je bil dr. Ludwig Adamovich, nekdanji dolgoletni predsednik avstrijskega ustavnega sodišča. Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije mu je predsednica Ustavnega sodišča ob tej priliki izročila posebno priznanje v zahvalo za njegove zasluge pri krepitvi ugleda ustavnega sodišča in pri vključevanju slovenskega ustavnega sodišča v polnopravno članstvo Konference evropskih ustavnih sodišč. …