2. Wolf Skakovci d.o.o., Cankova – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 37. a člena Uredbe o  načinu, prometu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljanimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-14/04) 
 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (U-II-2/04) 
 
4. Razno 
Številka: Su 2/04-30
Datum: 30. 3. 2004
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 12. seji, dne 30. 3. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Lesnina, d.d., Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 5. člena ter 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 108/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-59/03)