2. Razno

                                             mag. JADRANKA SOVDAT
                                              Generalna sekretarka
Številka: Su 2/04-41
Datum: 19. 4. 2004
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 16. seji, dne 19. 4. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Državni zbor Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Slovenje, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji stalno prebivališče (U-II-3/04)