2. Dušan Vojnović, Tolmin – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98) (U-I-155/00) 
 
3. Bloagoje Miković, Ljubljana – Pobuda za presojo ustavnosti 2., 4., 5., 6., 12., 15., 18., 19. a, 20., 26., 28. in 29. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev  (U-I-222/03) 
 
4. Milan Prpič, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 2. odstavka 14. člena o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur. l. RS, št. 16/92) ter ustavnosti in zakonitosti 2. člena, 2. odstavka 14. člena in 1. odstavka 20. člena Pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Ur. l. RS, št. 39/92) (U-I-19/02) 
 
5. Agrarna skupnost Prebeneg in Agrarna skupnost Dolina – pobuda za oceno ustavnosti 4. in 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98, 56/99 in 72/00) s predlogom za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb (U-I-308/02) 
 
6. Polzela, tovarna nogavic, d.d., Polzela – ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 502/2001 z dne 5. 4. 2002 (plačilo razlike v plači) (Up 392/02) 

7. Polzela, tovarna nogavic, d.d., Polzela – ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 189/01 z dne 22. 3. 2002 (plačilo razlike v plači)  (Up 393/02) 
 
8. Policijski sindikat Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 193. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) (U-I-26/04) 
 
9. PM & A BPD, d.d., Ljubljana in drugi – pobuda za oceno ustavnosti Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-249/03)

10. Razno 

                                                  Generalna sekretarka     
                                                  mag. Jadranka Sovdat     
Številka: Su 2/04-42
Datum: 22. 4. 2004

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 17. seji, dne 22. 4. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:


1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 4. 2004 (Su 2/04-40)
in zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 19. in 20. 4. 2004 (Su 2/04-43)