2. Županja Mestne občine Ljubljana, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)  in Sklepa o spremembah  Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) (Uradni list RS, št. 41/04) (U-I-111/04) ZAČASNA ODREDBA
 
3. Razno 


                                                  Generalna sekretarka     
                                                  mag. Jadranka Sovdat    Številka: Su 2/04-45
Datum: 28. 4. 2004
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 18. seji, dne 28. 4. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in Sklepa o spremembah  Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) (Uradni list RS, št. 41/04) (U-I-110/04)