2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 905/2001 (plačilo denarnega zneska) (Up-732/02) 
 
3. Matjaž Han, Radeče in drugi – pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) v delu, ki se nanaša na prepoved statutarnega omejevanja glasovalne pravice javnim delniškim družbam in prvega odstavka 136. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 45/2001) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-199/02) 
 
4. Fides, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov v Republiki Sloveniji, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99) in v delu, ki se nanaša na drugi in tretji odstavek dodanega 41. a člena Zakona o zdravniški službi, 4. člena ter 5., 8., tretjega odstavka 10. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 67/2002) s predlogom za začasno zadržanje  /zveza: 42., 46. in 62. člen Zakona o zdravniški službi/ (U-I-321/02) 

5. Avgust Vasle, Ljubljana – pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 180. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00 – ZPIZ-1) (U-I-152/01) 
 
6. Ivan Žižek, Murska Sobota – pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 23. točke 2. člena Odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Murska Sobota in okolice  (Uradni list RS, št. 58/99) (U-I-31/03)

7. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Ponikva in Jože Lipej, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004 (Uradni list RS, št. 14/04) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-137/04)
 
8. Vladimir Žabkar, Trebnje in Vinko Bon, Domžale – Pobuda za oceno ustavnosti 498. in 499. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) (U-I-164/03)

9. Razno

                              

                                    Generalna sekretarka
                                    mag. Jadranka Sovdat
Številka: Su 2/04-51
Datum: 27. 5. 2004
 
  
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji 21. seji, dne 27. 5. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
  
1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 5. 2004 (Su 2/04-50)