2. Razno 
 
 
 
                                                    mag. JADRANKA SOVDAT
                                                    Generalna sekretarka
Številka: Su 2/04-19
Datum: 24. 2. 2004
 
  
Ustavno sodišče je na svoji 8. seji, dne 24. 2. 2004 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Državni zbor Republike Slovenije – zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v RS prijavljeno stalno prebivališče, vsebovane v pobudi volivkam in volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma (U-II-1/04)