DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

 
Naročnik

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
  

vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-20/16 za

  

Vzdrževanje in tehnična podpora informacijskega sistema CMS

 

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 24. 6. 2016 do 10.00 ure.
Ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali vložiti osebno v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti ovojnici z oznako »Vzdrževanje CMS – ne odpiraj«.
 

 
                                                                                             Ustavno sodišče Republike Slovenije