Pravna podlagaPravilnik

Pravilnik


Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) je Ustavno sodišče na upravni seji dne 15. septembra 2003 sprejelo, na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo) pa na upravni seji 4. 7. 2011 spremenilo in dopolnilo

P R A V I L N I K
o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča
(neuradno prečiščeno besedilo)

Datoteke