Na sliki: predsednica in ustavna sodnica s predsednikom Ustavnega sodišča Andore Miguelom Herrero de Miñón


Predsednica US prof. dr. Dragica Wedam Lukić in sodnica Ustavnega sodišča prof. dr. Mirjam Škrk sta se v času od 2. do 5. oktobra udeležili praznovanja 10. obletnice Ustavnega sodišča Andore. Sodelovali sta tudi v razpravi na posvetovanju z naslovom “Zaščita manjšin in ustavna sodišča”, kjer sta predstavili našo ustavnopravno ureditev.