Predsednica Ustavnega sodišča prof. dr. Dragica Wedam Lukić je na tiskovni konferenci dne 2. 2. 2004 predstavila letno poročilo o delu Ustavnega sodišča v preteklem letu. Uvodoma je predsednica opozorila na položaj Ustavnega sodišča v sistemu delitve oblasti in na njegovo vlogo pri razlagi določb Ustave ter na pomen spoštovanja odločitev Ustavnega sodišča za delovanje pravne države. Opozorila je tudi na pomen korektnega poročanja o delu Ustavnega sodišča in na zaželene resne strokovne kritike odločitev Ustavnega sodišča. V preteklem letu so po njeni oceni nekatere reakcije politike in javnega poročanja presegle mejo dobrega okusa in normalnega komuniciranja v demokratični družbi, ob pomanjkanju strokovnih argumentov je prišlo celo do diskvalifikacij posameznih ustavnih sodnikov. Posebej je poudarila, da izigravanje odločitev Ustavnega sodišča ne postavlja vprašanja legitimnosti Ustavnega sodišča, temveč ugleda in delovanja pravne države v celoti.
 
Predsednica je predstavila statistične podatke o delu Ustavnega sodišča v preteklem letu, opozorila je na nekatere pomembnejše odločitve, sprejete v preteklem letu, in posebej na odločitve, s katerimi je Ustavno sodišče ugotovilo neustavnost zakonov in drugih predpisov, pa se normodajalci, kljub izteku roka, v katerem so bili dolžni odpraviti neustavnosti, nanje še niso odzvali.