Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto in podpredsednik dr. Rok Čeferin sta se v četrtek in petek, 16. in 17. 11. 2023, v Beogradu (Srbija) udeležila svečanosti in mednarodne konference ob 60-letnici Ustavnega sodišča Republike Srbije.

Osrednji temi konference sta naslovili, v okviru prve teme, vlogo ustavnih sodišč pri uporabi Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice na nacionalni ravni ter, v okviru druge teme, primere dobre prakse in izzive v dialogu med ustavnimi sodišči in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Predsednik dr. Accetto je v svoji razpravi, posvečeni mehanizmu svetovalnih mnenj na podlagi Protokola št. 16 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ovrednotil dosedanji doprinos te ureditve, ki jo sam ocenjuje kot dobrodošlo in pomembno možnost, ki jo imajo na voljo najvišja nacionalna sodišča za dialog z Evropskim sodiščem za človekove pravice ob soočanju z najzahtevnejšimi pravnimi vprašanji, pa tudi splošnejše različne možnosti najvišjih sodišč za čezmejni sodniški dialog.

V petek, 17. 11. 2023, se je delegacija Ustavnega sodišča na povabilo veleposlanika Republike Slovenije v Beogradu Damjana Berganta udeležila tudi Tradicionalnega slovenskega zajtrka, na katerem je veleposlaništvo sicer gostilo tuje veleposlanike, akreditirane v Srbiji.