Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto in podpredsednik dr. Rok Čeferin sta se 9. 1. 2024 udeležila znanstvene konference z naslovom Izvrševanje in zloraba pravice, ki sta jo na Pravni fakulteti v Ljubljani soorganizirali Pravna fakulteta in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

V okviru konference, ki je bila vsebinsko namenjena predstavitvi pogledov na pomembne pravnoteoretične in praktične probleme, povezane z izvrševanjem in zlorabo pravice, je predsednik dr. Accetto v svojem prispevku obravnaval področje med ustrezno rabo in zlorabo pravic, podpredsednik dr. Čeferin pa je naslovil zlorabo pravice do svobode izražanja.