Vir fotografije: Vrhovno sodišče Nizozemske

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je 31. 8. in 1. 9. 2023 v Haagu na Nizozemskem kot vabljeni govornik udeležil mednarodne konference “EUnited in Diversity II: The Rule of Law and Constitutional Diversity” (Združeni v raznolikosti II: Vladavina prava in ustavna raznolikost).

Konferenca, na kateri so sodelovali predstavniki ustavnih in vrhovnih sodišč držav članic Evropske unije, Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, je bila namenjena razpravi o vlogi najvišjih sodišč pri zagotavljanju ključnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija, kot sta vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic.

Udeležence je uvodoma nagovoril evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, osrednje vsebinske prispevke pa so podali predsednik Sodišča Evropske unije Koen Lenaerts, predsednica Evropskega sodišča za človekove pravice Síofra O’Leary in predsednica Vrhovnega sodišča Nizozemske Dineke de Groot. Ob obravnavi različnih vidikov naslovne tematike, strnjenih v štiri vsebinske sklope, je razpravo oblikovalo predvsem vprašanje, kdaj naj nacionalna raznolikost da prednost enotnosti prava EU oziroma, obratno, kdaj naj pravo EU popusti v korist nacionalnih posebnosti. Predsednik Ustavnega sodišča dr. Accetto je s prispevkom sodeloval v okviru sekcije z naslovom Pravno varstvo sedanjih in prihodnjih generacij, v njem pa obravnaval izzive razmerja med sedanjimi in prihodnjimi generacijami ter vlogo čezmejnega sodniškega dialoga pri oblikovanju sodno uporabljivih načel pravnega varstva.

Mednarodna konferenca, ki je potekala v soorganizaciji Sodišča Evropske unije, Ustavnega sodišča Belgije, Ustavnega sodišča Luksemburga in Vrhovnega sodišča Nizozemske, je bila sicer pripravljena kot nadaljevanje konference, izvedene septembra 2021 v Rigi, v Latviji, na temo “EUnited in Diversity: between common constitutional traditions and national identities”.