Slika prikazuje stopnišče.

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je v sredo, 7. 2. 2024, udeležil mednarodne sodniške konference “Pravo, prihodnje generacije in okolje”, ki jo je gostil Ustavni svet Francije (Conseil constitutionnel) v Parizu.

Konferenca je bila namenjena zaprti razpravi predstavnikov najvišjih nacionalnih in mednarodnih sodišč o pravnih vidikih koncepta prihodnjih generacij ter povezanih vprašanjih dostopa do sodnega varstva, vsebinskih standardov sodne presoje in procesnih možnosti za varstvo njihovih interesov. Organizirana je bila tudi v luči načrtovanega Vrha o prihodnosti, ki bo pod okriljem Generalne skupščine Združenih narodov potekal septembra 2024 v New Yorku in ki naj bi vodil v sprejem posebne deklaracije o prihodnjih generacijah, ta pa naj bi vključevala tudi poziv k večji vključitvi interesov prihodnjih generacij v pravne ureditve na državni in mednarodni ravni.