Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez in sodnica dr. Dunja Jadek Pensa sta se udeležila mednarodne konference “EUnited in Diversity: Between Common Constitutional Traditions and National Identities”, ki je potekala od 2. do 3. septembra 2021 v Rigi (Latvija) in jo je organiziralo ustavno sodišče Latvije v sodelovanju s Sodiščem Evropske unije.