Evropsko sodišče za človekove pravice začetek sodnega leta tradicionalno obeleži s srečanjem sodnic in sodnikov tega sodišča in sodišč držav podpisnic Evropske konvencije za človekove pravice. Letošnje srečanje je bilo zaradi neugodne epidemiološke situacije v začetku leta uresničeno šele 10. septembra.

V okviru srečanja je potekala tudi mednarodna konferenca z naslovom Vladavina prava in pravičnost v digitalni dobi (The Rule of Law and Justice in a Digital Age). Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez je na konferenci sodeloval s prispevkom na temo zasebnosti in digitalne tehnologije.

 

Vir slike: ESČP