Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je 26. in 27. 11. 2023 v Tirani (Albanija) udeležil jubilejne svečanosti in mednarodne konference ob 25-letnici Ustave Republike Albanije, ki je potekala v soorganizaciji Ustavnega sodišča Republike Albanije in Parlamenta Albanije, ter na konferenci sodeloval z vabljenim referatom.

Predsednik dr. Accetto je v svojem nagovoru naslovil vlogo prava in ustavnosodne presoje v času prelomnih trenutkov in izjemnih dogodkov, ki terjajo razmislek o ustreznosti in morebitni potrebi prilagoditev ustaljenih mehanizmov sodnega varstva, kot se je na primer nedavno pokazalo pri pandemiji Covid-19 in se vse bolj kaže tudi v zvezi s podnebnimi spremembami.