Predsednik Ustavnega sodišča prof. dr. Rajko Knez se je na povabilo Evropskega univerzitetnega instituta iz Firenc (European University Institute – EUI) udeležil pogovorov na visoki ravni (High Level Policy Dialogue) na temo zagotavljanja spoštovanja pravne države (How to secure compliance with the Rule of Law?)

V zadnjih letih so temeljne vrednote in načela Evropske unije, vključno z načeli pravne države, pod vse večjim pritiskom. Zato je treba več pozornosti in energije posvetiti zagotavljanju spoštovanja in krepitvi načel pravne države na celotnem ozemlju Evropske unije. Dogodek v Firencah je združil skupino uglednih akademikov in ključnih političnih deležnikov, z namenom prispevati k razpravi o pobudi Komisije za krepitev pravne države v Evropski uniji. Pogovori so obravnavali več pomembnih tem, med njimi neodvisnost sodstva, položaj neodvisnih nacionalnih organov, ki skrbijo za to, da delovanje državne oblasti ostaja v mejah pravne države, svobodo medijev in učinke epidemije Covid-19 na stanje pravne države v državah članicah Evropske unije.

Ob robu dogodka se je predsednik Knez srečal tudi s podpredsednico Evropske komisije, Věro Jourovo, komisarko za vrednote in preglednost.