Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto je na Ustavnem sodišču 17. 1. 2024 sprejel skupino doktorskih študentov programa Programme in European Private Law for Postgraduates, katerega del poteka tudi pod okriljem Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Kratki predstavitvi dela Ustavnega sodišča je sledil pogovor o nekaterih zadevah, zlasti s področja civilnega prava, o katerih je odločilo Ustavno sodišče. Pogovor se je nato osredotočil predvsem na sodelovanje Ustavnega sodišča s Sodiščem Evropske unije (SEU), še posebej glede predložitve vprašanj SEU v postopku za predhodno odločanje, pa tudi na siceršnje sodelovanje s primerljivimi sodišči drugih držav.