Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez je 22. aprila 2021 na tiskovni konferenci, ki je potekala na daljavo, predstavil letno poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2020. Letno poročilo je dostopno na: https://www.us-rs.si/publikacije/