Slika prikazuje spise v omari.

Ustavno sodišče je v četrtek, 11. 1. 2024, s 1. redno plenarno sejo pričelo pomladansko zasedanje v letu 2024.

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2024 je v priponki.