DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
 

Naročnik
 
 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

 
 

Vabi ponudnike, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-17/19 za
 

 
 

Prenova in nadgradnja sistema za obdelavo in objavo odločitev (US_ODLUS2) z vzdrževanjem

 

     
 Ustavno sodišče Republike Slovenije