Štev.: Su-X-17/20-3
Datum: 24. 9. 2020

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

vabi ponudnike, da v skladu z dokumentacijo za oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-17/20 za

Nadgradnjo informacijskega
sistema CMS (vključno z modulom Su)

Ustavno sodišče Republike Slovenije