Štev.:    Su-X-28/19-3
Datum:  15. 10. 2019

 

 
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

 
Naročnik
 
 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
 
 
vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-28/19 za

Nakup okoljsko manj obremenjujočega
novega osebnega vozila


Ustavno sodišče Republike Slovenije