Štev.: Su-X-26/19-2
Datum: 29. 7. 2019

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
Vabi ponudnike, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-26/19 za

Prenova in nadgradnja sistema za obdelavo in objavo odločitev (US_ODLUS2)
z vzdrževanjem (II. ponovitev)


Ustavno sodišče Republike Slovenije