Štev.: Su-X-21/19-3
Datum: 4. 7. 2019

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik


Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

Vabi ponudnike, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-21/19 za

Prenova in nadgradnja sistema za obdelavo in objavo odločitev (US_ODLUS2) z vzdrževanjem (ponovno)

Ustavno sodišče Republike Slovenije